Ubezpieczyciele wypłacili 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 r.

Ubezpieczyciele wypłacili 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/thodonal
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W I półroczu 2018 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 5 proc. więcej niż przed rokiem.

W I półroczu 2018 r. #ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 5 proc. więcej niż przed rokiem #ubezpieczenia #PIU W I półroczu 2018 r. #ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 5 proc. więcej niż przed rokiem #ubezpieczenia #PIU @PIU_org_pl

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po II kw. 2018 r. wyniósł 1,3 mld zł i był o 8% wyższy r/r, zaś ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2018 r. z zyskiem 2,5 mld zł, co oznacza spadek o 3,4% r/r (z czego połowę stanowi dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych).

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,5 mld zł i był niższy o 1,2% r/r. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 1,3 mld zł i był o 18,3% wyższy r/r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec II kw. 2018 r. r. wyniósł ponad 606 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 360 mln zł.

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 9,1 mld zł i była o blisko 11% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym miały ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,8 mld zł), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,8 mld zł) oraz ubezpieczenia OC (1,2 mld zł).

Grafika: Wyniki rynku po II kw. 2018 r.

„Pierwsze półrocze stało pod znakiem dużych szkód w rolnictwie, stąd wzrost odszkodowań w grupie „pozostałe szkody rzeczowe” aż o 60%. Ubezpieczenia rolne, w kontekście zmian klimatycznych, są jednym z najważniejszych wyzwań dla rynku ubezpieczeniowego na najbliższe lata. Musimy pamiętać jednak, że dobra polisa jest tylko elementem zarządzania ryzykiem. Ubezpieczenie nie zastąpi szerszej strategii” – powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany w komunikacie.

Wzrost cen na rynku OC wyhamował

PIU podała, że średnia składka na polisę OC ppm wynosiła w II kw. 2018 r. 574,8 i była analogiczna jak w II kw. 2017 r. Zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w ciągu pół roku 619,6 tys. szkód z OC. Z kolei średnia składka na polisę autocasco w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 1225,7 zł, o 4,6% więcej r/r. Ubezpieczyciele zlikwidowali w ciągu pół roku 382 tys. szkód z AC

„Wzrost cen na rynku OC wyraźnie wyhamował. Wypłaty rosną, ale również mniej dynamicznie, niż 2-3 lata temu. To oznacza, że nie pojawiły się nowe tytuły do wypłat. Przed nami ważna ustawa, dotycząca regulacji działalności tzw. firm odszkodowawczych. Mimo iż nie dotyczy ona bezpośrednio zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, może mieć wpływ na rynek OC. Czekamy także na efekty prac nad regulacją zadośćuczynień. Przewidywalność w tym obszarze pozwoliłaby na znacznie większą stabilność cen w przyszłości” – powiedział prezes PIU Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 11,1 mld zł w I połowie br. i była niższa o 8,8% w skali roku. Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 10,8 mld zł (wzrost o 4,2% r/r)

„W parlamencie rozpoczną się wkrótce prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Z jednej strony będzie to dla ubezpieczycieli nowy produkt, z drugiej jednak, zaprocentują lata doświadczeń, zdobyte przy oferowaniu PPE. Dzięki znakomitym kontaktom z pracodawcami, ubezpieczyciele mogą mieć kluczowy udział w budowaniu powszechności długoterminowego oszczędzania Polaków” – wskazał prezes PIU.

Izba podała, że 17,2 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu, zaś 70 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu.

Źródło: ISBnews