Tylko 4% Polaków czyta informacje o ryzyku cybernetycznym przekazywane przez banki

Tylko 4%  Polaków czyta informacje o ryzyku cybernetycznym przekazywane przez banki
Źródło: SGH/Revistabyte.es
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wiedza społeczeństwa polskiego o cyberbezpieczeństwie jest na średnim poziomie i wymaga poprawy w dobie COVID-19 ‒ piszą na podstawie wyników uzyskanych w badaniu dr Ewa Cichowicz, prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska i dr Łukasz Kurowski z SGH. Badanie przeprowadzone zostało w październiku 2020 r., w początkowym okresie drugiej fali pandemii COVID-19; próba była reprezentatywna dla społeczeństwa polskiego, 1804 badanych osób.

Wzrost roli pracy zdalnej i elektronicznych kanałów komunikacji w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 zwiększają konieczność unikania ryzykownych zachowań w sieci.

Szczególnie istotne jest bezpieczne korzystanie z usług bankowości elektronicznej.

Jedynie 4% badanych czyta informacje przekazywane przez banki o ryzyku cybernetycznym.

Stopień poufności danych i bezpieczeństwo naszych środków są kluczowym aspektem w instytucjach zaufania publicznego (tj. bankach).

Niestety prawie połowa badanych błędnie sądzi, że korzystanie z publicznych sieci WiFi (np. na lotnisku) nie wiąże się z zagrożeniami w bankowości elektronicznej.

Źródło: SGH

Czy nasze zachowania w sieci są bezpieczne?

Nasze zachowania w sieci (szczególnie w bankowości elektronicznej) są dalekie od uznania ich za bezpieczne.

Jedynie 4% badanych czyta informacje przekazywane przez banki o ryzyku cybernetycznym lub bierze udział w szkoleniach dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Co więcej, podstawową zasadę bezpieczeństwa tj. częste zmiany hasła, stosuje jedna na cztery osoby.

Źródło: SGH

Jaką rolę odgrywa edukacja?

Osoby wykazujące się „zdrowymi” postawami w korzystaniu z elektronicznych kanałów komunikacji mają większą wiedzę o cyberbezpieczeństwie.

Średni wynik z testu wiedzy o cyberbezpieczeństwie u tych osób wyniósł 86%.

W przypadku badanych, którzy charakteryzują się ryzykownymi zachowaniami w sieci, wynik ten wyniósł 50%.

Źródło: SGH

Źródło: SGH
Źródło: Szkoła Główna Handlowa / SGH