Łukasz Kurowski

cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo

Tylko 4% Polaków czyta informacje o ryzyku cybernetycznym przekazywane przez banki

Wiedza społeczeństwa polskiego o cyberbezpieczeństwie jest na średnim poziomie i wymaga poprawy w dobie COVID-19 ‒ piszą na podstawie wyników uzyskanych w badaniu dr Ewa Cichowicz, prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska i dr Łukasz Kurowski z SGH. Badanie przeprowadzone zostało w październiku 2020 r., w początkowym okresie drugiej fali pandemii COVID-19; próba była reprezentatywna dla społeczeństwa polskiego, 1804 badanych osób.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1