Trzeci kwartał w Citi Handlowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

citi.handlowy.03.400x126To kolejny kwartał wzrostu aktywów Citi Handlowy w kluczowych segmentach. Jesteśmy dobrze przystosowani do zmieniających się warunków rynkowych i gotowi na dalszy wzrost biznesu, który budować będziemy w oparciu o długoterminowe relacje z klientami. W wyniku trzeciego kwartału wyraźnie widoczna jest zapowiadana strategia tzw. "risk-off", czyli ograniczenia ryzyka stałej stopy procentowej.

Tym samym wynik netto nie odzwierciedla rozwoju jaki osiągnęliśmy po stronie biznesu klientowskiego, mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy, Przeprowadzona dwa lata temu transformacja bankowości detalicznej odnosi mierzalne sukcesy. Dystrybucja produktów w „chmurze” sprawdza się, więc przechodzimy do kolejnego etapu i chcemy odzyskać pozycje lidera w  obszarze bankowości mobilnej. Nasz bilans oraz wysoką płynność oddaliśmy do dyspozycji klientów, aby wspierać realizację ich ambitnych i strategicznych projektów. Działania te przełożył się na zapowiadany wzrost wolumenów.

W III kwartale 2015 roku Bank wypracował zysk netto w wysokości 141 mln zł. Przychody z rynków finansowych spadły w tym czasie o 22 proc., co potwierdza zapowiadaną strategię obniżenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej.  Bank zamknął kwartał z wysoką rentownością. Główne wskaźniki rentowności uplasowały się powyżej sektora – ROTE (13,9%), ROA (1,4%).  Wzrosły przy tym wolumeny kredytowe klientów instytucjonalnych (+15% YTD) oraz detalicznych (+4% YTD). Silna pozycja kapitałowa (Tier 1 na poziomie 16,2%) oraz wysoka płynność (kredyty/depozyty 74%), którą bank określa jako strukturalną, bo zbudowaną została na długoterminowych relacjach z klientami, pozwala Citi Handlowy na kontynuacje strategii wzrostu w kluczowych obszarach.

Sukces transformacji bankowości detalicznej

Sprawdza się przeprowadzony przez Bank w 2013 roku proces transformacji bankowości detalicznej. Nowy model dystrybucji zbudowany w oparciu o placówki Smart, Smart standy, Centralną oraz internetową sprzedaż telefoniczną dostarcza klientom najwyższej jakości serwis. To bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży i aktywów klientowskich. Sprzedaż kredytu na karcie kredytowej wzrosła w trzecim kwartale aż o 39% r./r. Liczba klientów w kluczowych segmentach wzrosła odpowiednio 4% r./r. (Citigold),  6% r./r. (CitiPriority). Przy czym rośnie znaczenie oferty inwestycyjnej Banku – wartość środków zgromadzonych w produktach inwestycyjnych zwiększyła się o 8% r./r., sprzedaż produktów inwestycyjnych (Structured Notes) wzrosła o 89% r./r.

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w rachunku wyników. I tak  wynik odsetkowy w bankowości detalicznej poprawił się o 3% kw./kw., wynik prowizyjny – 7% kw./kw. Wzrosły tez depozyty gromadzone przez klientów bankowości detalicznej – o 2% kw./kw. i 11% r./r.

Solidne fundamenty bankowości instytucjonalnej

Bank zbudował tzw. strukturalną płynność, którą dzisiaj wykorzystuje dla wspierania strategicznych projektów swoich klientów, m.in. biorąc udział w finansowaniu konsorcjalnym (5,5 mld zł) dla Polskiej Grupy Energetycznej czy finansowaniu (12,5 mld zł) dla Cyfrowego Polsatu. Tym samym wolumeny kredytowe klientów instytucjonalnych Citi Handlowy w trzecim kwartale wzrosły dwucyfrowo – 15% YTD. Silną pozycję w bankowości instytucjonalnej wzmacnia dodatkowo pozytywny trend jeśli chodzi o depozyty, które na koniec III kwartału wyniosły 18,8 mld zł, co oznacza wzrost o 6% kw./kw. i 3% r./r.

To był także kolejny kwartał dynamicznego rozwój w ramach oferty Emerging Market Champions. Liczba klientów globalnych inwestujących z Citi Handlowy w Polsce wzrosła o 18% r./r. do 304 Zwiększyła się także liczba polskich firm inwestujących z Bankiem na świecie – 8% r./r. do 57 na koniec września 2015 roku.

Bank wzmocnił tez wiodącą pozycje na rynkach finansowych, będąc m.in. organizatorem, agentem i dealerem programu emisji obligacji (200 mln zł) dla spółki z sektora kolejowego. Dom Maklerski Citi Handlowy potwierdził z kolei swoją skuteczność w realizacji historycznych wezwań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Po ubiegłorocznym sukcesie skupu akcji BGŻ, teraz DM Citi Handlowy pomyślnie zamknął w trzecim kwartale jedną z największych transakcji tego roku na warszawskim parkiecie – wezwanie na 100% akcji spółki TVN S.A. Jednocześnie DM Citi Handlowy utrzymał pozycję numeru 1 jeśli chodzi o udział w rynku pod kątem wolumenu obrotu.

Źródło: Bank Handlowy