Trwają obrady Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich

Trwają obrady Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
XXXIII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich ma na celu dyskusję m.in. na temat głównych kierunków działań izby oraz podsumowanie aktualnej aktywności samorządu bankowego.

Członkowie #ZBP podejmą uchwały w sprawie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w latach 2020 – 2023

Warto podkreślić, że tegoroczne Walne Zgromadzenie ZBP ma szczególny charakter ‒ mając na względzie ograniczenia i zalecenia sanitarne ‒  obrady będą realizowane w formule zdalnej.

Podczas obrad podjęte zostaną uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów związku ‒ Rady i Zarządu Związku z działalności Związku Banków Polskich w 2019 roku oraz uchwała odnosząca się do sprawozdania finansowego ZBP za 2019 rok.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie ma również charakter kadencyjny i wyborczy. Przeprowadzone zostaną głosownia w celu wyboru członków Rady Związku oraz wybory Prezesa i Wiceprezesów Związku.

Członkowie ZBP podejmą również uchwały w sprawie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w latach 2020 – 2023, a także zdecydują o wyborze członków Komisji Etyki Bankowej X kadencji.

Obrady zakończy dyskusja, w formule telekonferencji, odnosząca się do problemów i wyzwań sektora bankowego.

Związek Banków Polskich zrzesza 99 banków komercyjnych, spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych.

W ramach Związku działa 14 zespołów problemowych, 10 komitetów, 12 rad, które m.in. opracowują i wydają opinie oraz stanowiska w kluczowych obszarach dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego.

W ramach ZBP funkcjonuje również Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP