Trendy na rynkach walutowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

citi.handlowy.03.400x126Grzegorz Rutkowski, Dealer Walutowy, Biuro Transakcji Skarbowych, Citi Handlowy przedstawia prognozy dla kursu polskiego złotego oraz eurodolara w  Perspektywie kolejnych 10 miesiący.

Początek 2016 roku upłynął pod znakiem dynamicznej wyprzedaży polskiej waluty. Spadki na światowych parkietach, taniejące surowce oraz ryzyko polityczne w Polsce były głównymi czynnikami stojącymi za przeceną złotego. Przysłowiowej 'oliwy do ognia’ dolała Standard & Poor’s obniżając długoterminową ocenę Polski do poziomu BBB+ z wcześniejszego poziomiu A-. W efekcie dolar amerykański, euro oraz frank szwajcarski osiągnęły poziomy nienotowane od wielu lat. Jak prognozuje Grzegorz Rutkowski ze względu na ogólną awersję do ryzyka oraz dynamiczną sytuację polityczną polska waluta pozostanie najprawdopodobniej pod dalszą presją. Potencjał wzrostowy widoczny jest na parze USD/PLN podtrzymując długoterminowe nastawienie prodolarowe.

Jeśli chodzi o główną parę walutową EUR/USD, to jak wskazuje ekspert pomimo pozytywnych wskaźników z amerykańskiego rynku pracy, wzrost gospodarczy w ocenie członków FED wciąż nie osiąga „umiarkowanego tempa”, a spadające ceny ropy hamują inflację. Zawirowania rynkowe z początku roku odsuwają, więc w czasie termin kolejnych podwyżek stóp procentowych. Jak prognozuje ekspert szansa na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA w tym roku wciąż istnieje.

Po drugiej stronie znajduje się polityka Europejskiego Banku Centralnego, która w obliczu bardzo niskiej inflacji oraz kłopotów ze wzrostem gospodarczym wykazuje gotowość do dalszego luzowania monetarnego w ramach programu QE.

W obecnych realiach kluczowymi wydarzeniami będą zatem marcowe posiedzenia FED i Europejskiego Banku Centralnego – zwraca uwagę Analityk – po których przedstawione powinny być projekcje makroekonomiczne.

W ocenie Citi Handlowy pogłębiająca się rozbieżność w polityce monetarnej EBC oraz FED w perspektywie najbliższych kwartałów powinna z kolei skutkować dalszym umacnianiem dolara do euro.

Źródło: Citi Handlowy