Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec oraz Trigon rozpoczynają strategiczną współpracę

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec oraz Trigon rozpoczynają strategiczną współpracę
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (fot. stock.adobe.com / mattz90)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna od Skarbiec Holding - i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi, poinformowała spółka. Jeden z wariantów współpracy zakłada podział Trigon TFI przez wydzielenie i przeniesienie na Skarbiec TFI zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dzięki porozumieniu #SkarbiecTFI stanie się największym z TFI notowanych na warszawskiej giełdzie pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego @skarbiec

„Przedmiotem umowy są wstępne i kluczowe założenia wieloetapowej strategicznej współpracy zmierzającej do przejęcia przez Towarzystwo (Skarbiec TFI) od Trigon TFI S.A. zarządzania portfelami wybranych funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego a następnie do przejęcia zarządzania tymi funduszami” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla spółka, umowa stanowi deklarację zamiaru współpracy, której pierwszym etapem będzie przejęcie przez Towarzystwo zarządzania portfelami oraz ryzykiem wybranych funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego.

„Podpisanie umowy z Trigon TFI wpisuje się w naszą strategię, której celem jest poszerzanie oferty oraz wzrost aktywów pod zarządzaniem. Chcemy rozwijać nasze kompetencje, szczególnie w zakresie rynków zagranicznych, gdzie możliwości inwestycyjne są w zasadzie nieograniczone, a duża płynność pozwala na ich efektywne wykorzystanie. Wierzymy, że tworzenie silniejszych i większych organizacji jest korzystne zarówno dla naszych akcjonariuszy, jak i klientów” – powiedziała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Ewa Radkowska-Świętoń, cytowana w osobnym komunikacie.

Umowa przewiduje kontynuowanie przez Skarbiec TFI i Trigon TFI negocjacji zmierzających do podjęcia działań w kierunku wypracowania modelu współpracy polegającego na finansowym podziale dochodów lub poprzez wariant podziału Trigon TFI przez wydzielenie i przeniesienie na Skarbiec TFI zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych obu podmiotów oraz odpowiednich zgód regulacyjnych.

W pierwszym etapie umowa dotyczy następujących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI:
– Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
– Trigon Medycyny i Innowacji FIZ
– Globalny Fundusz Medyczny FIZ
– Trigon Stabilny Dochód FIZ
– Trigon Obligacji Plus FIZ, podano także.

„Dzięki porozumieniu Skarbiec TFI stanie się największym z TFI notowanych na warszawskiej giełdzie pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego. Klienci obu towarzystw otrzymają szerszy dostęp do rynków zagranicznych gwarantujących większe bezpieczeństwo i możliwości inwestycyjne” – czytamy także.

Postępująca na rynku konsolidacja

Według spółki decyzja o rozpoczęciu strategicznej współpracy to efekt postępującej konsolidacji na rynku zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Wynika to ze wzrostu konkurencji oraz stałego podnoszenia wymogów regulacyjnych.

„Tylko duże, profesjonalnie zarządzane TFI będą w stanie zaoferować klientom szeroką paletę produktów dostosowaną do ich potrzeb oraz zachodzących na rynku zmian. Za sprawą podpisanego porozumienia wartość aktywów Skarbiec TFI zostanie istotnie zwiększona i przybliży spółkę do osiągnięcia strategicznego celu 8 mld zł zgromadzonych w funduszach rynku kapitałowego. Tym samym Skarbiec TFI awansuje do pierwszej dziesiątki największych firm zarządzających takimi aktywami na polskim rynku” – czytamy także.

Umowa o strategicznej współpracy nie obejmuje linii biznesowej funduszy sekurytyzacyjnych Trigon TFI, w tym funduszy, które w przeszłości były serwisowane przez GetBack, podano także.

Przenoszenie funduszy będzie odbywać się etapami

„Mamy uzgodniony plan współpracy i skupiamy się na tym, co najlepsze i najbezpieczniejsze dla naszych klientów. Przenoszenie funduszy będzie odbywać się etapami, tak aby nie zaburzać ciągłości funkcjonowania obu firm. W pierwszej kolejności przenosimy do Skarbiec TFI pięć funduszy. Fundusze sekurytyzacyjne pozostaną w Trigon TFI. Ten podział jest szczególnie ważny ze względu na bezpieczeństwo powierzanych funduszom środków i posiadane przez obie firmy kompetencje. To nasza świadoma i odpowiedzialna decyzja wynikająca z troski o klientów” – powiedział prezes Trigon TFI Marek Juraś, cytowany w komunikacie.

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.

Źródło: ISBnews