TK: Ustawa dot. limitu 30-krotn. przeciętnego wynagrodzenia niekonstytucyjna

TK: Ustawa dot. limitu 30-krotn. przeciętnego wynagrodzenia niekonstytucyjna
Fot. stock.adobe.com/dianaduda
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest m.in. niezgodna z art. 7 Konstytucji, podał w wyroku TK. Ustawa dotyczyła zniesienia limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia jako bazy, powyżej którego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest m.in. niezgodna z art. 7 Konstytucji, podał w wyroku TK.

„Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw:
a) jest zgodna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest niezgodna z art. 7 Konstytucji.
Ponadto postanawia: na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie” – czytamy w wyroku TK.

5 stycznia prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jak podano wtedy, analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego. Prezydent, przychylając się do przedstawionych zastrzeżeń, zdecydował, iż tryb procedowania nad przedmiotową ustawą wymaga zbadania przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji.

Źródło: ISBnews