Thales i Google Cloud: partnerstwo strategiczne w celu opracowania usług „Zaufanej Chmury” we Francji

Thales i Google Cloud:  partnerstwo strategiczne w celu opracowania usług „Zaufanej Chmury” we Francji
Źródło: Thales
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wspólnie opracowany model suwerennej chmury będzie spełniał francuskie wymogi certyfikatu "Zaufanej Chmury" (ang. trusted cloud) i pozwoli francuskim organizacjom na innowacyjne i całościowe wykorzystanie technologii chmury hiperskalowej przy zachowaniu poufności, bezpieczeństwa i pełnej suwerenności danych. System będzie wykorzystywał dedykowaną infrastrukturę zarządzaną przez nową firmę, której większościowym udziałowcem będzie Thales, czytamy w komunikacie Firmy.

Thales i Google Cloud ogłosiły w październiku strategiczne partnerstwo w celu wspólnego opracowania suwerennej hiperskalowej[1] chmury we Francji. Usługa ta – zarządzana przez spółkę, której większościowym udziałowcem będzie Thales – spełni francuskie wymogi certyfikatu „Zaufanej Chmury”.

Dzięki temu rozwiązaniu francuskie firmy oraz instytucje sektora publicznego w pełni skorzystają z proponowanych przez oba podmioty rozwiązań technologicznych, charakteryzujących się trwałością, bezpieczeństwem, elastycznością, sprawnością i suwerennością.

Thales i Google Cloud, tworząc dedykowaną chmurę obliczeniową we Francji, wypracują model organizacyjny i techniczny pozwalający na budowanie narodowych chmur publicznych

Spełniając wysokie wymagania techniczne i prawne certyfikatu „Zaufanej Chmury”, projekt Thales i Google Cloud pozwoli firmom prywatnym oraz instytucjom sektora publicznego – które muszą spełniać wymogi określone przez francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI)[2] – na korzystanie z usług przetwarzania w chmurze zgodnie z narodową strategią regulującą przetwarzanie w chmurze.

Czytaj także: Najważniejsze trendy i zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w 2021 roku

Najbardziej zaawansowane technologie i cyberbezpieczeństwo

Wspólną propozycję firm Thales i Google Cloud stworzono w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie obu partnerów. Usługi Google Cloud, które będą regularnie rozwijane i unowocześniane, wniosą w projekt elastyczność, sprawność i technologiczną otwartość, umożliwiając firmom wprowadzanie innowacji w sposób transparentny i autonomiczny, bez potrzeby uzależnienia od jednego dostawcy.

Z kolei Thales, jako lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa od ponad 40 lat, zapewni niezbędną gwarancję spełnienia wymagań francuskiej suwerenności, wykorzystując własne Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa (CSOC) do monitorowania zagrożeń sieciowych oraz do zarządzania kluczami szyfrującymi, dostępem i tożsamością.

Pozwoli to na zapewnienie poziomu bezpieczeństwa, który jest wymagany przez użytkowników we Francji, by mogli przenieść wrażliwe aplikacje do chmury, jednocześnie zachowując nad nimi pełną kontrolę.

Zarządzanie i działanie w chmurze

Francuskie firmy i instytucje sektora publicznego będą mogły korzystać z usług w chmurze, która będzie:

– zarządzana przez specjalnie przeznaczoną do tego celu, nowo utworzoną francuską firmę, której większościowym udziałowcem będzie Thales;

– działała w pełni na terytorium Francji z wykorzystaniem infrastruktury odseparowanej od Google Cloud, z dedykowaną siecią oraz serwerami zarządzanymi przez nową firmę;

– wspierana lokalnie, dzięki czemu klienci będą obsługiwani wyłącznie z terytorium Francji;

– zabezpieczona lokalnie przez nową firmę odpowiedzialną m.in. za zarządzanie tożsamością, szyfrowanie danych, administrację oraz nadzór;

– regularnie ulepszana dzięki ciągłej aktualizacji oprogramowania, zapewnianej przez  Thales.

Czytaj także: Polska e-administracja nieprzyjazna dla zagranicznych inwestorów

Komentarz Magdaleny Nizik, dyrektora generalnego i prezesa Thales Polska:

‒ Thales i Google Cloud, tworząc dedykowaną chmurę obliczeniową we Francji, wypracują model organizacyjny i techniczny pozwalający na budowanie narodowych chmur publicznych zapewniających pełną suwerenność danych przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technologii chmurowych.

Dotychczasową barierą w wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie chmur publicznych było ograniczone zapewnienie pełnej suwerenności danych klientów w zakresie ich przechowywania i przetwarzania, łącznie z danymi diagnostycznymi oraz generowanymi przez systemy zarzadzania i monitorowania, a także w zakresie realizacji usług wsparcia technicznego. Dotyczyło to zarówno aspektów poufności („suwerenność danych”), jak i kwestii związanych z ochroną danych osobowych w kontekście RODO.

Komentarz Marca Darmona, wiceprezesa firmy Thales ds. bezpiecznej łączności i systemów informatycznych:

‒ Aby dostosować usługi do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów, Thales wraz z partnerami oferuje w tym ekosystemie szeroki wachlarz możliwości. Dzięki wyjątkowej współpracy z Google Cloud będziemy mogli wspomóc transformację cyfrową małych i dużych organizacji oraz branż, które chcą zatrzymać kontrolę nad danymi swoich klientów i zapewnić suwerenność tych danych.

Wspólnie spełnimy wyznaczone przezwładze kryteria dotyczące zaufanej chmury, a także cele środowiskowe, dzięki zrównoważonemu podejściu do infrastruktury, którą tworzymy.

Komentarza Thomasa Kuriana, dyrektor generalny Google Cloud:

‒ Thales i Google Cloud mają wspólną wizję opracowania najbardziej innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla firm i instytucji sektora publicznego we Francji.

W wyjątkowy sposób wychodzimy naprzeciw obawom francuskich obywateli i instytucji rządowych, m.in. powołując nową firmę i zapewniając, by podmioty te mogły wykorzystać innowacyjność i sprawność naszej chmury przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, prywatności i suwerenności wymaganych przez francuski.

Komentarz Guillaume Pouparda, dyrektor generalny francuskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI):

‒ Rządowa narodowa strategia dotycząca przetwarzania w chmurze podkreśla gotowość państwa do wykorzystania i promowania wysokiej klasy zaufanych rozwiązań chmurowych.

Wyzwaniem jest to, by móc oferować możliwie najszerszą paletę rozwiązań przy jednoczesnej zgodności z certyfikatem SecNumCloud opisującym techniczne, operacyjne i prawne zasady bezpieczeństwa zapewniające skuteczną ochronę danych i procesów zachodzących w chmurze. Dlatego ANSSI z entuzjazmem podchodzi do tego ambitnego projektu spełniającego wspomniane kryteria.

Czytaj także: Prezes CGI o migracji banków do chmury w Europie i Ameryce Północnej


[1] “Hiperskalowa” odnosi się do przetwarzania w chmurze opartego na jej zoptymalizowanym charakterze, jeśli chodzi o przechowywanie, moc, zużycie energii czy skalowalność.

[2] Certyfikat „Zaufanej Chmury” będzie gwarantować podwójny – prawny i techniczny – poziom bezpieczeństwa oraz pozwoli francuskiej administracji i firmom na korzystanie z najlepszych usług w chmurze obliczeniowej. Niektóre z najbardziej wydajnych na świecie chmur opracowywane są przez firmy spoza Europy; również te modele będą mogły otrzymać certyfikat pod pewnymi warunkami, obejmującymi przede wszystkim operatora usług i lokalizację danych. (źródło: https://www.numerique.gouv.fr/uploads/Strategie-nationale-pour-le-cloud.pdf)

Źródło: Thales