Temat numeru: Wymierna wartość audytu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Choć fundamenty działania audytu od lat pozostają niezmienne, to jednak wiele rzeczy z nim związanych ewoluuje. Podobnie jak ewoluują wymagania stawiane spółkom przez ich właścicieli i regulatorów oraz wymagania, jakie zarządy stawiają osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie firmy. Wciąż jednak, mimo wielu zmian, nadrzędnym celem audytu pozostaje niezależna ocena i doradztwo, przede wszystkim w zakresie funkcjonujących procesów, jakości obsługi, środowiska oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.

Sławomir Dolecki

Badanie sprawozdań finansowych i zgodności działania instytucji finansowych z obowiązującymi regulacjami to proces niezwykle złożony, koncentrujący się głównie na weryfikacji dokumentacji, ale także systemów teleinformatycznych, kluczowych procesów, a nawet wdrożonych modeli biznesowych. Staje się to szczególnie trudne, jeśli weźmie się pod uwagę, iż ostatnie lata – zwłaszcza w sektorze finansowym – przyniosły wiele zmian, nie tylko prawnych, ale przede wszystkim biznesowych. Pojawiły się nowe produkty, a silna konkurencja na rynku wymusza szybkie ich wprowadzanie. Stworzono zupełnie nowe kanały dystrybucji usług i komunikacji z klientami, głównie opartych na najnowszych technologiach mobilnych. Nie bez znaczenia pozostaje również wprowadzanie kolejnych technik zawierania transakcji. Na te zmiany nakładają się rosnące oczekiwania organów regulacyjnych, zarówno krajowych, jak i europejskich. Wynikają z tego dodatkowe obowiązki dla audytorów, którzy muszą teraz prowadzić np. prace atestacyjne m.in. w obszarze prawidłowości przechowywania aktywów klientów, zarządzania ryzykiem w firmach inwestycyjnych czy filara III w bankach.

Audytor stanowi zagrożenie Jedną z ważniejszych nowych regulacji, wprowadzonych w ostatnim czasie, jest konieczność korzystania z różnych firm audytorskich. Chodzi o to, by po kilku latach współpracy z wybranym audytorem jego miejsce zajął inny. Głównym argumentem za takim rozwiązaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości badania, co ma zagwarantować właśnie zmiana audytora. Pozwoli to – według pomysłodawców tego rozwiązania – na weryfikację efektów pracy poprzedniej firmy, a także zmianę procedur badawczych, co z kolei umożliwi spojrzenie na instytucję z innej perspektywy przez osoby z odmiennym doświadczeniem

Podstawą wprowadzenia takiej regulacji było twierdzenie, iż niezmienione przez wiele lat techniki badawcze mogą wprowadzać ryzyko przeoczenia pewnych rzeczy i brak możliwości zweryfikowania tego w kolejnym badaniu. To zaś może budzić niepewność co do kompletności i poprawności całego audytu. Nie wszyscy eksperci podzielają jednak to przekonanie, gdyż ich zdaniem jedną z podstawowych zalet audytora jest jego doświadczenie, wynikające z wieloletniej współpracy z kontrolowaną instytucją, zaufanie, jakim jest obdarzony po tych latach, i znajomość realiów konkretnej spółki czy grupy kapitałowej. Nowy audytor musi wypracowywać relacje od nowa i wiele energii poświęcić na poznanie instytucji. Na razie jednak trudno zweryfikować, czy rotacja firm audytorskich przyniesie korzyści, czy raczej spowoduje dodatkowe perypetie. Regulacja weszła bowiem w życie w ubiegłym roku.

STACY LIGAS partner,
szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce

Na trendy zarówno w obszarze doradztwa, jak również audytu w sektorze bankowym w ostatnich latach w głównej mierze wpłynęła nowa fala zmian i regulacji, które zostały wprowadzone w sektorze instytucji finansowych po kryzysie w 2008 r. Dla banków oznaczało to wzrost znaczenia takich zagadnień, jak zgodność z wymogami regulacyjnymi, zarządzanie ryzykami oraz dostosowanie strategii działania w odpowiedzi na nowe realia pokryzysowe, takie jak spowolnienie gospodarcze czy np. spadek stóp procentowych. Do głównych obszarów prac doradców w sektorze bankowym należą zatem: postępowanie zgodne z rozporządzeniem EMIR, wypełnianie wymogów dyrektywy UCITS 4, stosowanie się do nowych obowiązków wynikających z ustawy FATCA obowiązującej w USA, wypracowanie zaawansowanych metod modelowania ryzyka kredytowego, budowanie strategii efektywnego zarządzania kapitałem według Bazylei III czy kwestia najbardziej aktualna dotycząca przeprowadzania przeglądu jakości aktywów banków AQR oraz przeprowadzanie stress testów zgodnie z wymogami nadzorców europejskich. Z kolei główną zmianą w przeprowadzaniu audytów wśród polskich banków była wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego rotacja firm audytorskich, która skutkowała koniecznością wyboru nowego audytora przez większość banków w Polsce tylko w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wspomniane obustronne zaufanie jest jednym z podstawowych elementów dobrej współpracy. Analiza ryzyka jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, dlatego wymaga od audytora dobrej znajomości instytucji i zasad jej działania, a także dobrej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za udostępnienie niezbędnych informacji. Tylko z taką wiedzą i dobrymi relacjami audytor może właściwie ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i oszacować zagrożenia z nim związane. Zaufania tego nie da się jednak zdobyć w krótkim czasie. Wciąż jeszcze w wielu instytucjach pokutuje bowiem przekonanie, że audyt jest formą kontroli, która ma wykryć nieprawidłowości i ich sprawców, a więc audytor stanowi zagrożenie dla pracowników. To postrzeganie audytu mocno się w ostatnich latach zmienia, jednak wciąż wiele osób – szczególnie na stanowiskach wykonawczych – obdarza kontrolera dużą dozą nieufności

Poczucie niezależności i komfort pracy Na szczęście dzisiaj postrzeganie audytu jako kontroli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI