Temat numeru | OBSŁUGA GOTÓWKI – POCZTA POLSKA OCHRONA | Sprawdzeni specjaliści od transportu pieniędzy

Temat numeru | OBSŁUGA GOTÓWKI – POCZTA POLSKA OCHRONA | Sprawdzeni specjaliści od transportu pieniędzy
Fot. PPO
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Transport gotówki to usługa o wysokim stopniu ryzyka. Warto powierzyć go profesjonalistom.

Poczta Polska Ochrona (PPO) zabezpiecza 300 000 transportów gotówki rocznie, pokonując przy tym prawie 20 mln km (co daje dystans równy blisko pół tysiącu okrążeń kuli ziemskiej). PPO zatrudnia ok. 3 tys. kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w prawie 2200 jednostek broni palnej. Tradycja tej jednej z największych jednostek ochronnych sięga 1918 r., kiedy powołane do życia zostało Pocztowe Przysposobienie Wojskowe (PPW).

Ważne ogniwo obiegu

Poczta Polska jest ważnym elementem krajowego systemu obiegu pieniądza gotówkowego. Spółka świadczy usługi finansowe w zakresie przepływu środków pieniężnych zarówno pomiędzy uczestnikami rynku, jak i w relacji państwo-obywatel. Profesjonalnym zabezpieczeniem procesów związanych z logistyką gotówki zajmuje się specjalnie powołana do tego celu, wysoko wyspecjalizowana jednostka Poczty Polskiej S.A. – Poczta Polska Ochrona.

O skali działalności i doświadczeniu pracowników PPO najpełniej mówią liczby. Poczta Polska Ochrona zabezpiecza 300 tys. transportów gotówki rocznie, pokonując przy tym prawie 20 mln kilometrów. PPO zatrudnia ok. 3 tys. kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w niemal 2200 jednostki broni palnej.

Fot. PPO

Poczta Polska Ochrona dysponuje także flotą blisko pół tysiąca pojazdów przeznaczonych do transportowania wartości pieniężnych. Pracownicy PPO prowadzą ciągły monitoring ponad 4,5 tys. obiektów pocztowych na terenie całego kraju oraz niemal tysiąca obiektów komercyjnych. Ponadto zapewniają fizyczne bezpieczeństwo blisko 200 obiektom pocztowym, z których 16 posiada status infrastruktury krytycznej państwa, a także obsłudze gotówki zarówno w PLN, jak i w walutach obcych, w 40 Centrach Obsługi Gotówki (COG).

Specjaliści od logistyki gotówki

Poczta Polska Ochrona jest jednym z czołowych podmiotów w kraju w zakresie logistyki gotówki. Planuje jednak poszerzenie oferty o nowe obszary. Aktualnym priorytetem PPO jest rozwój usług w zakresie ochrony fizycznej, skierowanych zarówno do  dużych, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych, wymagających specjalistycznych uprawnień i wyspecjalizowanej kadry. W swojej działalności zajmuje się m.in. ochroną lotnisk i prowadzi szkolenia z ochrony lotnictwa cywilnego, na których pracownicy PPO, jak również osoby spoza Poczty Polskiej, poszerzają swoje kompetencje w zakresie zadań wykonywanych przez Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa.

Transport gotówki jest usługą o wysokim stopniu ryzyka. Decydując się na skorzystanie z dedykowanych temu rozwiązań, warto przyjrzeć się potencjałowi firm, które oferują swoje usługi. Poczta Polska Ochrona to wiarygodny partner, którego doświadczenie na rynku jest niepodważalne. Teraz planujemy wyjść z ofertą do kolejnych grup odbiorców. Bezpieczeństwo transportu gotówki i odpowiedzialność za przekazany majątek to priorytety w naszej działalności – zaznacza Przemysław Korowaj, zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Poczta Polska Ochrona ds. Techniki.

W trakcie transportu wartości pieniężnych zadaniem PPO jest ich ochrona i zabezpieczenie przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem lub zaginięciem – od momentu ich przyjęcia do chwili przekazania w miejscu przeznaczenia.

Dobór zabezpieczenia transportu uzależniony jest od ilości przewożonych wartości pieniężnych. Miarą transportowanych wartości pieniężnych jest jednostka obliczeniowa (j.o.). To 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W zależności od ilości transportowanych jednostek obliczeniowych wykorzystywany jest odpowiedni pojazd, pojemnik specjalistyczny, skład osobowy wyposażony w środki ochrony osobistej, środki łączności oraz broń palną.

Doskonałe i najnowocześniejsze wyposażenie

Celem PPO jest dalsza ekspansja na rynku komercyjnym. Bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników, a także nowoczesne wyposażenie oraz użytkowany sprzęt, to atuty coraz częściej doceniane przez podmioty prywatne.

W tym roku Poczta Polska Ochrona uzyskała dwa prestiżowe certyfikaty – ISO 9001-2015 i AQAP 2110-2016. Dowodzą one spełnienia najwyższych standardów jakościowych, jakich oczekują klienci spółki w obszarze zadań realizowanych przez PPO.

Nowoczesne wyposażenie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości działania. Dlatego Poczta Polska stale modernizuje swoją flotę bankowozów. Wyposaża je w elektroniczne systemy bezpieczeństwa, takie jak sygnalizacja napadu czy system śledzenia lokalizacji pojazdu. Konwojowanie to jednak nie tylko transport gotówki, ale również czeków, bonów, weksli i innych dokumentów. Pod określeniem „transport wartości pieniężnych” należy rozumieć również kruszce, numizmaty, czy kamienie szlachetne. Transport takich przedmiotów podlega bardzo restrykcyjnym przepisom. Spełnione muszą być wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W celu zapewniania najwyższych standardów, Poczta Polska Ochrona stawia na nowoczesne rozwiązania. Przekłada się to nie tylko na satysfakcję klientów ze świadczonych usług, lecz także na konkretne wskaźniki jakości świadczonych usług.

Międzynarodowe certyfikaty

ISO 9001-2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością. Certyfikacji dokonuje niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Warto podkreślić, że norma ta cieszy się dużą rozpoznawalnością i popularnością. W pewnych branżach przyjmowana jest jako standard wymagany przy podjęciu współpracy.
Jakość to aspekt naszych usług, na który klienci PPO zwracają taką samą uwagę, jak na cenę. Możemy jej dowieść na wiele sposobów. Posiadanie certyfikatu ISO 9001-2015 jest obiektywnym potwierdzeniem tego, że spełniamy w tym zakresie bardzo wysokie standardy. Mam nadzieję, że będzie to nasza mocna karta w czasie przetargów i innych form wyboru dostawcy usług, które świadczy PPO – podkreśla Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, sprawujący nadzór nad Pionem Poczta Polska Ochrona.

Druga spełniona przez Pocztę Polską Ochronę norma, czyli AQAP 2110-2016, to publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości. Jej posiadanie potwierdza, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy. Uzyskanie Certyfikatu AQAP, w zależności od branży, daje możliwość otrzymania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

AQAP to wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości i standardów funkcjonowania. Działamy w różnych branżach i chcemy aktywnie uczestniczyć w obszarze związanym z obronnością kraju. Certyfikat jest uznawany powszechnie na rynku w warunkach kontraktowych i potwierdza posiadanie procedur w zakresie oceny i redukcji ryzyka oraz planowania i stosowania norm jakościowych. Klient otrzymuje obiektywną i rzetelną informację, że potrafimy identyfikować i monitorować zagrożenia oraz eliminować je na wczesnych etapach – mówi Robert Dołęga, dyrektor zarządzający PPO.

Niezależni audytorzy potwierdzili, że Poczta Polska Ochrona świadczy na bardzo wysokim poziomie szerokie spektrum usług oraz posiada długoletnie doświadczenie w zakresie ich wykonywania. Atutami docenionymi przez ekspertów dokonujących certyfikacji były także wysokie kompetencje oraz doświadczenie personelu.

Audyt certyfikacyjny, zakończony pozytywną decyzją o przyznaniu certyfikatów ISO 9001-2015 oraz AQAP 2110-2016 przeprowadzony został w dniach 5-8 lipca br.

Uzyskanie certyfikatów podkreśla znaczenie Poczty Polskiej jako firmy, dla której ważne jest wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania oraz budowanie zaufania wśród klientów. Doświadczenie, umiejętności organizacyjne, baza logistyczna oraz wykwalifikowani pracownicy pozwalają dostosować ofertę do wymagań największych klientów każdej branży gospodarki oraz do potrzeb urzędów administracji państwowej i samorządowej, jednostek budżetowych czy obiektów wojskowych.

Źródło: Poczta Polska