Temat numeru: Nowe trendy i regulacje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Instytucje z sektora finansowego to wyjątkowi odbiorcy usług z obszaru konsultingu IT. Wyróżnia je konieczność szczególnej dbałości o wrażliwe dane, wyjątkowa dynamika branży oraz konkurencyjny i trudny rynek.

Marcin Złoch

Teleinformatyka i nowe technologie to wyjątkowo dynamicznie rozwijający się obszar. Bankowym informatykom, wypełniającym codzienne niełatwe zadania, bardzo trudno jest śledzić najnowsze trendy, rozwiązania, nowości oraz poznawać rodzące się innowacje. Między innymi dlatego poważną rolę w działach IT instytucji finansowych odgrywają konsultanci niezależnych firm. Mówiąc o konsultingu IT, mamy na myśli wykorzystanie wiedzy eksperckiej konsultantów do jak najbardziej efektywnego zastosowania posiadanych, wdrażanych i dostępnych na rynku technologii informatycznych w działalności biznesowej banku.

Spojrzenie z dystansu

Zazwyczaj jest tak, że bank dysponuje ogromną wiedzą ekspercką i doświadczeniem w obszarze eksploatowanych technologii i systemów, w znakomitej większości wystarczającą do efektywnego wsparcia celów biznesowych instytucji. Są jednak sytuacje, gdy występuje potrzeba zaangażowania konsultantów IT z zewnątrz, np. gdy bank oczekuje niezależnego spojrzenia na rozwijany obszar IT, gdy wdraża złożone rozwiązania technologiczne, wymagające głębokiej wiedzy o biznesie bankowym i platformie informatycznej służącej do jego implementacji, czy wreszcie gdy wdraża wąsko wyspecjalizowane rozwiązania. Zakres wykorzystywania zewnętrznego konsultingu IT w banku zależy od przyjętej strategii informatycznej. Przykładowo PKO Bank Polski chętnie korzysta z wewnętrznego konsultingu – wynika to z założeń strategicznych, w ramach których bank buduje i utrzymuje kompetencje w tych obszarach, w których stosowane technologie i systemy są szeroko wykorzystywane w działalności biznesowej, zaś korzysta z konsultingu zewnętrznego tam, gdzie używa specjalistycznych aplikacji dziedzinowych.

Instytucje z sektora finansowego to wyjątkowi odbiorcy usług z obszaru konsultingu IT. Zewnętrzni konsultanci, przygotowujący i realizujący strategie wsparcia informatycznego dla tego typu organizacji, powinni uwzględniać ich specyfikę działania i potrzeby – często odmienne od tych, które spotyka się w innych branżach. Specyfika instytucji finansowych to przede wszystkim konieczność szczególnej dbałości o wrażliwe dane, wyjątkowa dynamika branży oraz konkurencyjny i trudny rynek. Warto również pamiętać, że w sposób naturalny w tych gałęziach gospodarki, w których w grę wchodzą wielkie pieniądze, konsulting IT dotyczy w znacznie większym stopniu procesów niż stricte technologii.

Instytucje finansowe są prawnie zobowiązane do dbałości o dane swoich klientów. Oprócz sektora obronnego to właśnie banki czy fundusze inwestycyjne są w największym stopniu narażone na konsekwencje wynikające z braku dostatecznej ochrony danych oraz błędów procesowych i technologicznych. Dbałość o ochronę informacji poufnych jest niezbędna, aby utrzymać zaufanie klientów, budować mocną markę, spełniać wymogi legislacyjne, ale również po to, aby efektywnie działać i się rozwijać. Z analiz ekspertów wynika bowiem, że wskutek ataków przestępczych instytucje finansowe tracą rocznie kilka miliardów dolarów. W takiej sytuacji skorzystanie z doświadczenia zewnętrznych konsultantów IT jest naturalną drogą zabezpieczenia się przed awariami, a w konsekwencji – gigantycznymi stratami finansowymi. Przede ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI