Temat numeru: Mocny filar gospodarki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2009.d2.foto.26.a.150xMiejmy nadzieję, że sukcesywne obniżanie stóp procentowych przez RPP sprawi miłą niespodziankę w Polsce pod koniec 2009 roku. Wszyscy ekonomiści, główni analitycy instytucji finansowych są zgodni co do niedowartościowania polskiej waluty.

Sławomir Kaszuba

Należy więc prognozować, że w dłuższym okresie złoty będzie się jednak umacniać. Załóżmy, że przeciętny Kowalski zakupi w chwili obecnej nieruchomości o wartości 478 tys. zł (100 tys. euro). Przyjmijmy zatem, że w przyszłym 2010 roku kurs wymiany spadnie do poziomu 3,5 zł. Wówczas będzie miał do spłaty nadal 100 tys. euro, ale o 128 tys. zł mniej! W sytuacji kiedy pół roku temu kurs euro w stosunku do polskiej wynosił nawet 2,99 zł, taki scenariusz nietrudno sobie wyobrazić. Należy zwrócić uwagę na kończące się wydarzenie ostatnich miesięcy; prawdopodobnie zakończyła się spekulacja polską walutą – o czym poinformował Goldman Sachs. Kolejnym sygnałem dla umocnienia polskiej waluty będzie rozpoczęcie rozmów z Komisją Europejską w sprawie przystąpienia przez Polskę do strefy ERM2 – przedsionka wspólnej waluty europejskiej. Niemiej trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka takiego rozumowania.

Każdy kij bowiem ma dwa końce. Jeśli światowe instytucje finansowe będą nadal spekulować polską walutą, a siły polityczne w Polsce nie ustanowią wspólnej polityki przystąpienia do strefy euro, to kredyt w walucie obcej może okazać się druzgocący w skutkach. Jestem jednak głębokim sceptykiem tego drugiego scenariusza.

Nieruchomość to nie akcja

Dla wielu osób słowo to kojarzy się tylko z własnym wymarzonym domem. Takie rozumowanie jest zdecydowanie niedokładne. Według Kodeksu cywilnego do tej kategorii należy zaliczyć nieruchomości gruntowe, czyli stanowiące odrębną własność grunty, trwale z nimi związane budynki, budowle oraz części tych budynków, czyli lokale. Te definicje w znacznym stopniu poszerzają spojrzenie na ten segment rynku jako nie tylko wirtualną i podlegającą spekulacjom wartość, ale jednocześnie miejsce zamieszkania. To jednak mało. Spróbujmy spojrzeć na nieruchomości jako na całość i przedstawić hipotetyczną wizję budowy domu Kowalskiego. Spojrzenie to powinno wskazać i ogrom niezliczonych zależności pomiędzy uzyskaniem pieniądza, inwestycjami oraz konsumpcji. Każda gospodarka bowiem, opiera się właśnie na tych elementach. Mogą one zostać wzbogacone o oszczędności, kwestie związane z wymianą międzynarodową, inflacją bądź też innymi wskaźnikami makroekonomicznymi jednak jej filary zawsze pozostają niezmienne.

Jak to działa

Aby ukazać znaczenie nieruchomości, jak i całego rynku nieruchomości dla gospodarki jako całości, należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Sam zakup gruntu, na którym ma powstać w przyszłości jakikolwiek budynek, jest oczywiście sprawą istotną. Trzeba zastanowić się nad jego położeniem, uwarunkowaniami prawnymi i wieloma innymi ważnymi detalami. Skupić się jednak należy nad samą operacją zakupu, która powoduje przeniesienie strumienia pieniądza od kupującego na rzecz sprzedającego. Sprzedający może oczywiście dowolnie dysponować gotówką uzyskaną ze sprzedaży domu, jednak zwrócić uwagę należy na fakt pojawienia się w gospodarce dodatkowych pieniędzy, które mogą zostać przeznaczone np. na konsumpcję, inwestycję bądź oszczędności. Teoria ekonomii jest tutaj bardzo precyzyjna. Każdy nieużywany pieniądz jest pieniądzem martwym. Jego obieg i tempo obiegu mają kluczowe znaczenie. Załóżmy jednak, że sprawa zakupu gruntu jest już sfinalizowana. Kolejnym etapem są z całą pewnością wszelkiego typu zezwolenia na budowę, przyłącza wody, prądu itp.

Aby zapewnić dostęp do mediów, odpowiednie przedsiębiorstwa zmuszone są do wybudowania np. nowego wodociągu bądź sieci kanalizacyjnej. Szczególną uwagę należy jednak skierować na sam fakt budowy przyłącza. Bezsprzecznie powoduje on fakt zapłaty robotnikom wykonującym to zadanie określonej sumy pieniędzy. Ten drobny detal budzi jednak określone fakty – kolejną dostawę pieniądza na rynek. Robotnicy wydadzą bowiem swoje wypłaty na dobra konsumpcyjne, inwestycyjne lub dowolnie inne wybrane. Celowo skupiam się na fakcie pieniężnym, aby jasno i przejrzyście pokazać drogę pieniądza w przypadku budowy jakiegokolwiek budynku czy też lokalu.

Kolejnym krokiem jest zakup materiałów budowlanych, a następnie ich przetransportowanie. Pieniądze na nie spożytkowane spowodują wzrost zysków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI