Inwestujemy: OFE: podsumowanie działalności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dziesięć lat temu wprowadzono w życie reformę emerytalno-rentową. Przyczyną zmian w systemie ubezpieczeń społecznych była niewydolność ZUS, rozumiana jako coraz większa trudność w finansowaniu bieżących emerytur i rent bieżącymi wpływami od pracodawcy z tytułu zatrudniania pracowników. W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku odbyła się debata pt. "Czy reforma emerytalna to szansa na rozwój, czy wielkie oszustwo?" zorganizowana przez białostocki oddział Klubu FOR, Fundację Projekt: Polska oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku. Warto przy tej okazji podsumować bilans zysków i strat, jakie przyniosła reforma.

Dorota Ostrowska

Powody wprowadzenia

Jedną z przyczyn coraz większego dofinansowywania ZUS ze strony państwa jest wydłużający się okres życia. Postęp w medycynie oraz inne czynniki spowodowały, że przeciętne dalsze trwanie życia wydłuża się. Mężczyzna w 1950 roku miał statystycznie możliwość przeżycia ponad 14 lat. W 2005 roku było to już ponad 22 lata.

Kolejną z przyczyn był niski współczynnik dzietności. Przypomnijmy, że współczynnik ten informuje, ile dzieci urodziłaby statystyczna kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, tj. w wieku od 15 do 49 lat. W Polsce wynosi on nieco ponad 1, a powinien ponad 2. Będzie więc szybciej przybywało osób, które w przyszłości zgłoszą się po emerytury i renty, niż osób pracujących na te świadczenia.

Dodatkowo okresowe wahania poziomów, nie tyle stopy bezrobocia, co wskaźnika zatrudnienia, powodują niższe wpływy do ZUS. Bo nie jest w tym przypadku istotne, że np. poziom bezrobocia się zmniejszył, co było spowodowane wyjazdem osób bezrobotnych do innego kraju. Ważne jest, ile osób zostało zatrudnionych w Polsce, gdzie odprowadzane są składki do ZUS. Tutaj nasuwa się jeszcze jedna uwaga odnośnie wyjazdów za granicę w celach zarobkowych. Często jest tak, że wyjeżdżają tam osoby, które latami finansowo wspierają rodziny pozostałe w Polsce, nie zabezpieczając swojej przyszłości chociażby za pomocą instrumentów dostępnych w III filarze. Po wielu latach wracają, niekoniecznie z pokaźnym portfelem, i państwo musi je utrzymywać, jak nie za pomocą wypłaty najniższej emerytury, to za pośrednictwem opieki społecznej, co oczywiście obciąża budżet.

Znikające składki

Wprowadzenie reformy wzbudziło w społeczeństwie nadzieję na lepszą emeryturę. W praktyce, w procesie wdrażania reformy napotkano na wiele trudności. Na początku ZUS miał bardzo duże problemy z przekazywaniem składek do OFE. W związku z tym musiał płacić wysokie odsetki za nieterminowe przekazywanie środków. Zgodnie z art. 47 ust 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI