AKTUALNOŚCI: Ewaluacja projektów unijnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2009.d2.foto.07.a.100xW okresie światowego spowolnienia gospodarczego rządowe działania polegające na przyspieszeniu inwestycji współfinansowanych z UE mogą przynieść Polsce kilkanaście mld euro i przyczynić się do zasilenia gospodarki potężnym zastrzykiem finansowym.

Piotr F. Borowski

Polska w latach 2007-2013 w ramach programów operacyjnych jest beneficjentem kilkudziesięciu miliardów euro. Otrzymane środki finansowe należy właściwie alokować i odpowiednio wykorzystać, aby zrealizować założenie o rozwoju naszego kraju.

Czym jest ewaluacja

W celu efektywnego, zadawalającego wykorzystywania funduszy europejskich należy pamiętać o istotnym elemencie procesu pozyskiwania, zarządzania i wydatkowania funduszy, jakim jest ewaluacja. Zasadniczym jej celem jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności wdrażanych programów. W wybranych programach operacyjnych Polska otrzymała następujące kwoty:

 • Infrastruktura i Środowisko – 37,6 mld euro (27,9 mld z UE);
 • Innowacyjna Gospodarka – 9,7 mld euro (8,3 mld z UE);
 • Kapitał Ludzki – 11,5 mld euro (9,7 mld z UE);
 • Rozwój Polski Wschodniej – 992 mln euro.

Ewaluacja jest systematycznym badaniem wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jest metodą, która z jednej strony pozwala zdefiniować wszystkie efekty realizowanego projektu (programu), a z drugiej dostarcza praktycznych rekomendacji możliwych do wykorzystania w celu podniesienia jakości realizowanego przedsięwzięcia. Według Krajowej Jednostki Oceny ewaluacja jest definiowana jako osąd wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu kryteriów i standardów (na przykład jego skuteczności, efektywności, trafności i trwałości). Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz wygenerowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach. Wielość definicji ewaluacji wiąże się z mnogością celów, jakim ona służy (zarządzaniu, wzmocnieniu instytucjonalnemu, rozliczeniu, szkoleniom, wsparciu procesu zarządzania, zwiększeniu skuteczności i efektywności podejmowanych działań, kształtowaniu kierunków i priorytetów) i różnorodnym wykorzystywaniem produktów ewaluacji.

Proces ewaluacji stanowi doskonałe narzędzie zarówno budowania potencjału (know-how) instytucji zlecającej/realizującej badanie ewaluacyjne, jak również sprzyja optymalizacji ponoszonych nakładów finansowych, ludzkich i czasowych. Na osobie, która podejmuje się ewaluacji, ciąży moralny obowiązek zachowania obiektywizmu i etycznego podejścia do procesu ewaluacji. Bez tego cały proces przestaje być ewaluacją, a może przerodzić się w próbę manipulacji lub osiągania prywatnych celów. Może być przeprowadzana we własnym zakresie (ewaluacje wewnętrzne) pod warunkiem zagwarantowania niezależności procesu ewaluacji i obiektywności wyników. Rolą osoby prowadzącej ewaluację w fazie realizacji zadania ewaluacyjnego jest monitorowanie postępu prac w ramach zleconego zadania poprzez:

 • przekazywanie przez wykonawcę informacji o postępie prac,
 • stały kontakt z wykonawcą,
 • spotkania robocze z wykonawcą, oraz

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI