Temat numeru: Idealne w warunkach kryzysu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2009.d4.foto.40.a.150xW trudnych czasach na rynkach finansowych dobrą inwestycją mogą być obligacje przychodowe. Nie jest to specjalnie popularny wehikuł inwestycyjny na polskim rynku. Dlatego osoby zarządzające podmiotami, które z mocy ustawy mogą emitować tego typu papiery, powinny się zastanowić czy nie warto tego uczynić. Póki co ich podaż jest znikoma, a popyt całkiem spory.

Przemysław Puch

Dotychczas na polskim rynku zostały wyemitowane dwie emisje tego typu papierów. Pierwszą były obligacje Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. (MWiK). Przychody z emisji zostały przeznaczone na sfinansowanie budowy i modernizację sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy. Drugi program dotyczył Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Łódź sp. z o.o., które świadczy usługi transportu publicznego na terenie miasta. Wpływy z tej emisji zostały przeznaczone natomiast na sfinansowanie kluczowej dla miasta inwestycji, budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR). Obligacje przychodowe są drugim co do wielkości, po dotacjach z Unii Europejskiej, źródłem finansowania programu inwestycyjnego tego przedsiębiorstwa.

Obydwie firmy, które jak dotąd zdecydowały się na emisję tego typu papierów, w całości należą do miast (zarówno Łódź, jak i Bydgoszcz mają 100 proc. udziałów w tych spółkach). Ich emisje są natomiast regularnie ratingowane przez renomowaną agencję Fitch Ratings.

Co to takiego

Podstawą prawną dla emisji obligacji przychodowych jest Ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) art. 23a-23c. Stanowi ona, że obligacje tego typu mogą przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia roszczeń przede wszystkim z przychodów lub majątku powstałego w wyniku przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji. Roszczenia obligatariuszy zaspakajane są wyłącznie z określonych przychodów lub aktywów wskazanych w warunkach emisji. Aktywa same natomiast stanowią zabezpieczenie obligacji przychodowych. Innymi słowy wypłacane okresowo wynagrodzenie za kupno obligacji może pochodzić jedynie z działalności emitenta ściśle określonej w warunkach emisji. Oznacza to, że – inaczej niż w przypadku zwykłych obligacji komunalnych – obligatariusze nie mogą liczyć na zaspokojenie swoich roszczeń z aktywów emitenta, które nie zostały wskazane w warunkach emisji.

Podstawą prawna dla emisji obligacji przychodowych jest ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku art.. 23a-23c.

W przypadku zwykłych papierów komunalnych natomiast roszczenia mogą być zaspokojone ze wszystkich przychodów i aktywów. Mogą one być także zaspokajane z innych przedsięwzięć, o ile zostanie to zapisane w warunkach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI