Inwestujemy: A może NewConnect?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zbliża się setny debiut na rynku NewConnect, co świadczy o potencjale tego rynku i aspiracjach polskich firm. Spowolnienie gospodarcze dotyka jednak w większym stopniu młode biznesy na alternatywnym rynku niż spółki o stabilnej pozycji, notowane na rynku podstawowym.

Bogdan Sadecki

Giełda Papierów Wartościowych ciągle realizuje strategię rozwoju, której celem jest wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie, wykorzystując potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapitałowego nasza giełda liczy się już w Europie, jest liderem w Europie Środkowej i Wschodniej.

GPW organizuje obrót instrumentami finansowymi, zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są na podstawie zleceń kupujących i sprzedających (rynek kierowany zleceniami). Sporządzane są zestawienia zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży w celu ustalenia ceny instrumentu. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe.

Śladem Europy

GPW w Warszawie prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach:

  • Główny Rynek jako rynek regulowany, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i wskazany Komisji Europejskiej;
  • NewConnect (NC) działający w formule alternatywnego systemu obrotu to rynek zorganizowany i prowadzony przez giełdę. Stworzony z myślą o młodych i rozwijających się firmach działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Przedmiot obrotu: akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.

W Europie funkcjonują takie platformy, jak np. rynek AIM (w Londynie) czy First North. Blisko dwa lata temu w Polsce – 30 sierpnia 2007 r. ruszył nowy, zorganizowany i prowadzony przez GPW rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Była to nowa propozycja dla inwestorów, którzy akceptują podwyższone ryzyko przy potencjalnych wysokich zwrotach z inwestycji. NewConnect jest rynkiem akcji opartym na alternatywnym systemie obrotu, ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. NewConnect jest nowoczesnym rynkiem finansującym dynamiczne przedsiębiorstwa. Stwarza niewielkie wymogi formalne (dopuszczeniowe, wynikające z obowiązków informacyjnych). Koszty debiutu i notowań są niższe niż na giełdzie. Analizy kosztów debiutu w ubiegłym roku pokazują, że średnie koszty przeprowadzenia oferty na rynku NewConnect wyniosły 220 tys. zł, a na rynku głównym GPW średni koszt debiutu ukształtował się na poziomie znacząco wyższym, bo wynoszącym 4,5 mln zł.

Rynek młodych

NC pozwala doskonale promować i wspierać ekspozycję, rozpoznawalność firmy, jednocześnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI