Temat Numeru | Bancassurance w Bankach Spółdzielczych – SALTUS Ubezpieczenia | Czas pandemii wydatnie przysłuży się wzrostowi świadomości ubezpieczeniowej

Temat Numeru |  Bancassurance w Bankach Spółdzielczych – SALTUS Ubezpieczenia | Czas pandemii wydatnie  przysłuży się wzrostowi  świadomości ubezpieczeniowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z Piotrem Gurgulem, dyrektorem sprzedaży Bancassurance w SALTUS Ubezpieczenia.

Jakie nowe wyzwania i szanse współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a bankami przyniosła obecna sytuacja, zdeterminowana epidemią COVID-19?

– Kryzys wywołany przez rozprzestrzenianie się koronawirusa generuje zmiany zarówno w sektorze banków spółdzielczych, jak i zakładów ubezpieczeń. Epidemia to „ryzyko„, czyli pojęcie nierozerwalnie związane z branżą ubezpieczeniową. Ryzyko powszechne, bo nikt nie może czuć się bezpiecznie, a właśnie „bezpieczeństwo” to kolejny termin, który ewidentnie kojarzy się z ubezpieczeniami. Jest tylko kilka branż, które są w stanie skutecznie odpowiedzieć na potrzebę ochrony przed taką sytuacją, obok ochrony zdrowia ubezpieczenia na pewno zaliczają się do tej kategorii. Klienci obecnie szukają dobrej oferty z obszaru ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych, a nasza propozycja stanowi odpowiedź na te oczekiwania. Warto również zwrócić uwagę na zmieniający się pod wpływem obecnych uwarunkowań model obsługi klientów, która w okresie pandemii musiała przybrać formę w mniejszym lub większym stopniu zdalną. Klienci wracają wprawdzie do placówek, niemniej nie jest to jeszcze poziom sprzed pandemii. W konsekwencji zarówno banki, jak i ubezpieczyciele, muszą dostosować się do zmienionych realiów, także i w tej dziedzinie.

W obliczu malejącej rentowności tradycyjnej działalności kredytowej sektor bankowy poszukuje pozaodsetkowych źródeł przychodów. Jakie warunki powinna spełniać oferta bancassurance, by była w stanie wypełnić tę lukę?

– Ostatnie obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej z pewnością sprawiły, że banki spółdzielcze zaczęły szukać dodatkowych źródeł finansowania swojej bieżącej działalności operacyjnej. Tym oczekiwaniom doskonale odpowiada oferta SALTUS Ubezpieczenia. Znajdują się w niej z jednej strony polisy ściśle związane z „produktami odsetkowymi” banków, czyli pożyczkami i kredytami. Równocześnie jesteśmy w stanie zapewnić całą gamę ubezpieczeń niepowiązanych z produktami bankowymi, które w tej perspektywie są zupełnie nieczułe na ewentualne spadki sprzedaży produktów bankowych. Oczywiście zwiększenie ich dystrybucji możliwe jest tylko dzięki zwiększonemu zaangażowaniu pracowników banków w ten proces, ze szczególnym uwzględnieniem informowania klientów o ryzykach, które mogą wystąpić w zakresie ich zdrowia i życia oraz elementarnych potrzeb ich rodzin.

Polacy uchodzą za naród o niskiej świadomości ubezpieczeniowej, czy w ostatnim czasie sytuacja w tym obszarze uległa jakiejś zmianie, a jeśli tak, to z jakiej przyczyny?

– Dziękuję szczególnie za to pytanie, jednak nie mogę się w pełni zgodzić z przywołaną tezą. Jestem przekonany, że świadomość ubezpieczeniowa Polaków już od dłuższego czasu zwiększa się z roku na rok, co potwierdzają również statystyki rynkowe. W badaniu Kantar Public z ubiegłego roku już 80% Polaków deklarowało na przykład, że ich mieszkania i domy są ubezpieczone. Czas pandemii – to akurat jej dobra strona – również wydatnie przysłuży się wzrostowi świadomości ubezpieczeniowej, zapewne nie tylko w Polsce. Na popularności zyskają bez wątpienia przede wszystkim ubezpieczenia na życie i zdrowie.

Jak powinno wyglądać podejście ubezpieczycieli do współpracy z bankami, tak, by generowała ona korzyści zarówno dla klienta, jak i obydwu stron partnerstwa w ramach bancassurance? Czy możliwe jest indywidualne podejście tak do poszczególnych banków, jak i samych klientów w przypadku dystrybucji produktów masowych, które najczęściej są sprzedawane w ramach bancassurance?

– Właściwe podejście do współpracy pomiędzy bankami spółdzielczymi i zakładami ubezpieczeń to klucz do sukcesu, z którego będą korzystać zarówno obydwie strony, jak i ich klienci. Najistotniejsze w tym współdziałaniu stają się elastyczność i zrozumienie aktualnych potrzeb, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji jak obecna. ­SALTUS Ubezpieczenia poprzez indywidualne podejście do każdego ze swoich partnerów biznesowych wypracował transparentny model współpracy, który umożliwia indywidulane rozwiązania zarówno na etapie dystrybucji, jak i odbiorcy końcowego, którym jest klient lokalnej instytucji finansowej. Właśnie takie indywidualne podejście wyróżnia SALTUS Ubezpieczenia od innych zakładów ubezpieczeń. Polityka sprzedaży bancassurance w bankach spółdzielczych to proces powstający z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb odbiorców i zaangażowaniem całego towarzystwa. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim klientom, którzy skorzystali z oferty SALTUS Ubezpieczenia oraz lokalnym instytucjom finansowym, które obdarzyły nas dotychczasowym zaufaniem. Jednocześnie zachęcam do współpracy z SALTUS Ubezpieczenia pozostałe podmioty z sektora bankowości spółdzielczej.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK