Rzecznik Praw Obywatelskich

kamizelka z napisem sygnalista, książka Dyrektywa
Firma

Sygnaliści będą lepiej chronieni

W wykazie prac Rady Ministrów zamieszczono projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. Sygnalistów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2019/1937 nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia regulacji zapewniających ochronę sygnalistom, w tym ustanowienia wewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń objętych dyrektywą, dotyczący podmiotów z sektora publicznego, jak i podmiotów z sektora prywatnego, oraz procedur dokonywania zgłoszeń do organów publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Opinia BCC do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przezpodmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Na wczorajszym posiedzeniu, 4 sierpnia, Senat rozpatrzył ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i uchwalił kilkanaście poprawek. Obecny kształt projektu jest kolejnym efektem działania prowadzącego do nadmiernego ingerowania w stosunki cywilnoprawne w imię rzekomo ochrony interesów konsumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste | Prawo i regulacje

Martwe konta: potrzeba zmian prawnych czy wykorzystania narzędzia używane w sektorze finansowym? VII Kongres Bankowości Detalicznej

141112.kbd.01.400x120Jak spadkobierca może ustalić, w którym banku spoczywają oszczędności życia zmarłego dziadka? Czy potrzeba głębokich zmian legislacyjnych, by ustalanie wartości spadku odnośnie aktywów bankowych nie przypominało pielgrzymki po instytucjach finansowych? Czy system OGNIVO prowadzony przez KIR może stać się zaczątkiem przełomu w tej dziedzinie?

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Polska Federacja Rynku Nieruchomości: Rejestr klauzul niedozwolonych źródłem dochodu dla naciągaczy

pln.03.400x268Rejestr klauzul abuzywnych jest wykorzystywany do stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych wobec przedsiębiorców – informują eksperci Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. To już kolejny zarzut wobec prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Konieczność wprowadzenia natychmiastowych zmian w funkcjonowaniu tego instrumentu potwierdzają zresztą sami przedstawiciele UOKiK.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1