Ryzyko reputacyjne

Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów

Nowe wymogi prawne i regulacyjne, podejście oparte na ryzyku ‒ to bariery czy szanse na rozwój technologii?

Dość często w swoich wystąpieniach czy szkoleniach poruszam tematykę (nie)właściwego podejścia do aktów prawnych i regulacji związanych z rozwojem technologicznym oraz pewnymi obszarami świata finansów, jak np. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wejście w życie nowej (czy zmienianej) regulacji budzi bardzo często niepotrzebne emocje i obawy przed ograniczeniami, które przepisy mogą wprowadzać w zakresie prowadzonej działalności, głównie biznesowej. Rzadko kiedy, o ile w ogóle, patrzymy na nowe wymogi prawne i regulacyjne z perspektywy szansy, którą można wykorzystać do bardziej efektywnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu, co oczywiście jest związane też z pewną niechęcią do podejmowania ryzyka, które je w nie wpisane, podkreśla Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Odpowiedzialność za produkty i usługi o charakterze cyfrowym, rekomendacje Komisji Europejskiej

W czerwcu 2021 r. Komisja (UE) opublikowała ważny i ciekawy dokument ‒ Safety and Liability Related Aspects of Software, który w kompleksowy sposób opisuje wiele z zagadnień i zarazem wyzwań dla szeroko rozumianego oprogramowania. Jest to opracowanie dotykające wielu istotnych sfer związanych z software, w tym wykorzystującym sztuczną inteligencję, jak np. specyficzne ryzyka czy odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Rozrachunków Międzynarodowych / BIS
Komentarze ekspertów | Prawo i regulacje

Bank Rozrachunków Międzynarodowych rozpoczął konsultacje ws. ryzyk operacyjnych dla banków po COVID-19

Postępująca i dynamiczna cyfryzacja, częściowo wywołana pandemią COVID-19 pokazała, jak istotne w działalności instytucji regulowanych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (ICT). Na ten aspekt wskazywała EBA w swoich komunikatach, a UKNF podkreślił, że będzie to jeden z kluczowych obszarów badanych w ramach BION. Dostrzegając powagę sytuacji, Bank Rozliczeń Międzynarodowych rozpoczął konsultacje w zakresie „Revisions to the principles for the sound management of operational risk”, które potrwają do 6 listopada. Przyjrzyjmy się temu, co proponuje nam Bazylea, przy czym wybrałem niektóre z zasad, a jest ich 12 ‒ pisze w swoim komentarzu Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1