Robert Kuraszkiewicz

Bank Pocztowy
ESG | Z rynku finansowego

Bank Pocztowy udostępnił finansowanie mikroinstalacji OZE kredytem z premią BGK

Bank Pocztowy wprowadził zmiany do oferty kredytu z premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki którym inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii (OZE), w tym paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty, podał bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pocztowy
Z rynku finansowego

Bank Pocztowy: udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w oferowanych kredytach z gwarancją de minimis, należą do nich zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji dla kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy oraz zniesienie stawki opłaty prowizyjnej z 0,5% do 0% w okresie do 31 grudnia 2020 r., podał bank. Wprowadzenie nowej oferty ma w opinii zarządu banku ułatwić uzyskanie finansowania w czasach pandemii szczególnie firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Placówka Banku Pocztowego
Z rynku finansowego

Bank Pocztowy: wakacje kredytowe w okresie pandemii koronawirusa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w związku wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, Bank Pocztowy wprowadza możliwość zawieszenia rat kapitałowych przy spłacie kredytów i pożyczek gotówkowych oraz hipotecznych nawet na 6 miesięcy. O tzw. wakacje kredytowe można wnioskować zdalnie – za pośrednictwem systemu bankowości internetowej bądź przez infolinię. Co istotne, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat w związku z udzieleniem prolongaty.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pocztowy
Z rynku finansowego

e-Awizo i Polecony do skrzynki w ofercie Banku Pocztowego

Od 14 października 2019 r. klienci Banku Pocztowego bez względu na porę i miejsce mogą uzyskać informację o oczekującej na odbiór korespondencji czy przesyłce, dzięki usłudze e-Awizo. Mogą także zamówić dostarczenie listów poleconych bezpośrednio do ich skrzynki na listy. Obie usługi Poczty Polskiej dla klientów Banku Pocztowego i marki EnveloBank dostępne są całkowicie zdalnie – z poziomu laptopa czy telefonu komórkowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Banku Pocztowego
Finanse osobiste

Banki zmienią politykę kredytową po orzeczeniu TSUE w sprawie wcześniejszych spłat zobowiązań?

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. z którego wynika, że konsument, który spłacił wcześniej kredyt w banku, powinien otrzymać zwrot część związanych z nim kosztów, zmusi banki do zmiany polityki kredytowej – mówili szefowie Banku Pocztowego podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami poświęconego omówieniu wyników banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1