Karolina Mitraszewska

BankTech 2023, Włodzimierz Kiciński
Cyberbezpieczeństwo

BankTech 2023: rozwój technologiczny – cyberbezpieczeństwo – klient – bank

O wpływie obciążeń sektora bankowego na rozwój technologiczny gospodarki mówił Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas tegorocznej konferencji BankTech (20.06.2023). Konferencja została zorganizowana w ramach
Horyzontów Bankowości przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy BANK we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Bankowość i Finanse. Kronika – marzec 2020

KADRY Prof. dr hab. Teresa Czerwińska została wiceszefową Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stanowisko objęła 1 marca br. Od 4 czerwca 2019 r. była członkiem zarządu NBP, a wcześniej w latach 2018-2019 ministrem finansów. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA. Rada Nadzorcza na to stanowisko powołała go 29 listopada […]

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1