Joanna Tyrowicz

MF BANK 12/2022
Edukacja finansowa | Gospodarka

„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2022. Niespełnienia kryzysowych prognoz

Mijający rok przyniósł dwa wydarzenia, które można określić jako czarne łabędzie – a więc mało prawdopodobne zdarzenia, istotnie zmieniające kierunek rozwoju gospodarki. W tych kategoriach określiłbym agresję Rosji na Ukrainę, bo chociaż specjaliści zapewne mogli spodziewać się dalszej eskalacji w tym rejonie, to jednak skala rosyjskich zbrodni dalece wykracza poza jakiekolwiek predykcje i wyobrażenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wysoka inflacja jest zła

Wszystkie grupy społeczne już dziś ponoszą koszty wysokiej inflacji. Mandat Narodowego Banku Polskiego zapewnienia stabilności cen jest zgodny z preferencjami społecznymi i z bardzo trudną sytuacją wielu grup, których dochody rosną zbyt wolno, by zapewnić im bezpieczny poziom konsumpcji. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej postępuje tak, jakby miała inne priorytety, niż wynikające z jej mandatu – mówi członkini RPP prof. dr hab. Joanna Tyrowicz. Rozmawiał z nią Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Siedziba Narodowego Banku Polskiego w Warszawie
Gospodarka

Joanna Tyrowicz, kandydatka do RPP: priorytety w polityce pieniężnej to obniżenie inflacji, poprawa komunikacji NBP

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Joanny Tyrowicz na członkinię Rady Polityki Pieniężnej. Podczas posiedzenia komisji Tyrowicz mówiła, że lista priorytetów polityki pieniężnej obecnie obejmuje dwie sprawy: obniżenie stopy inflacji i usprawnienie komunikacji banku centralnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis 500 plus
Gospodarka

Rodzina 500+: program drogi i mało skuteczny

Jednym z deklarowanych celów programu „Rodzina 500+” był wzrost liczby urodzeń i dzietności – czytamy w raporcie „Rodzina 500+ – ocena programu i propozycje zmian”. Jego autorami są: Iga Magda, SGH, wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych, Michał Brzeziński Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH, była wiceminister spraw socjalnych, Irena E. Kotowska, SGH, Michał Myck, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Mateusz Najsztub, CenEA, Joanna Tyrowicz, Wydział Zarządzania UW.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1