Jan K. Solarz

BANK 2017/11

Opinie: Wiwat akademia

Zajmowanie się światem akademickim, gdy ten realny balansuje na krawędzi wojny, jest ekstrawagancją. Równocześnie trzeba pamiętać, że to świat akademicki świadomie i skutecznie dążył do likwidacji amerykańskiego monopolu na broń atomową. Równowaga strachu przed wielokrotnym zniszczeniem życia na ziemi miała, w jego przekonaniu, zapobiec ponownemu użyciu broni atomowej. To był początek zimnej wojny, któremu towarzyszyło drugie zamknięcie konsulatu Rosji w San Francisco w 1948 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/04

Opinie: Wielka Dywergencja II

Wiemy, że nie wiemy, co się stanie w najbliższym czasie. Otaczająca nas rzeczywistość jest tak współzależna i dynamicznie złożona, że kruszą i degenerują się tradycyjne instytucje chroniące nas w niepewnych czasach. Niepewność niszczy dobrostan. Ludzie są coraz bardziej zamożni i coraz mniej szczęśliwi. Ten paradoks jest wyjaśniany przez nawyk równania się do sąsiadów. Nasza zamożność nas nie cieszy, jeśli sąsiedzi są zamożniejsi od nas samych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1