Opinie: Wielka Dywergencja II

Opinie: Wielka Dywergencja II
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wiemy, że nie wiemy, co się stanie w najbliższym czasie. Otaczająca nas rzeczywistość jest tak współzależna i dynamicznie złożona, że kruszą i degenerują się tradycyjne instytucje chroniące nas w niepewnych czasach. Niepewność niszczy dobrostan. Ludzie są coraz bardziej zamożni i coraz mniej szczęśliwi. Ten paradoks jest wyjaśniany przez nawyk równania się do sąsiadów. Nasza zamożność nas nie cieszy, jeśli sąsiedzi są zamożniejsi od nas samych.

Jan K. Solarz,
Społeczna Akademia Nauk

Coraz trudniej jest zmniejszać dystans dochodowy dzielący nas od państw założycielskich integracji europejskiej. W takiej sytuacji można głosić, że rezygnujemy z konwergencji dochodowej na rzecz obrony naszych zasad.

Nasze zasady tworzą instytucje, które są w stanie pokonywać niepewność. Od wieków trwa wyścig między Wschodem i Zachodem o jakość naszych instytucji. Tradycyjnie Wielką Dywergencję lokuje się w drugiej połowie XIX wieku, w okresie rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Wówczas zbiorowy Wschód popełnił błąd i wybrał technologie pracochłonne, ale mało wydajne, gdy Zachód zainwestował w technologie kapitałochłonne, lecz bardzo efektywne.

Współcześnie Wielką Dywergencję należy datować wcześniej. Jej początkiem jest schizma protestancka w kościele rzymsko-katolickim, 500 lat temu. Wówczas część wiernych uznała, że ma prawo do samodzielnego studiowania Pisma Świętego oraz do dumy z pierwotnej akumulacji kapitału.

Źródłem Wielkiej Dywergencji II jest schizma wśród muzułmanów. Część z nich pragnie pośrednictwa religijnego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI