Ilona Kostrzewska

Nieruchomości

Poziom bezrobocia a ceny lokali mieszkalnych

Przyczyn zróżnicowania poziomu cen lokali mieszkalnych na terenie Polski jest wiele. Można wymienić szereg czynników wpływających na wzrost cen nieruchomości, nie jest także trudno odnaleźć przyczyny tendencji spadkowych na lokalnych rynkach nieruchomości. Identyfikacja popytowych i podażowych determinantów rozwoju rynku mieszkaniowego pozwala wyodrębnić cztery główne grupy czynników: polityczne, prawno-organizacyjne, społeczne oraz ekonomiczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Potencjalne skutki wyczerpania środków w Programie „Mieszkanie dla Młodych”

kostrzewska.ilona.amron.01.267x40015 marca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wydał komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania. Wraz z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy rozszerzającą zakres programu między innymi na nieruchomości z rynku wtórnego oraz zwiększającą dofinansowanie dla rodzin wielodzietnych, liczba składanych do BGK wniosków rosła w lawinowym tempie. Już w połowie marca zostało zarezerwowanych 95% środków przeznaczonych na ten rok, a tym samym nabór kolejnych wniosków został zawieszony. Zgodnie z zapisami ustawy, pozostałe 5% funduszy ma być przeznaczone  dla beneficjentów, którym urodziło się lub zostało przysposobione trzecie dziecko. W obliczu pustej kasy nasuwa się pytanie o sens kontunuowania programu w bieżącym roku oraz o sens publikowania nowych wskaźników przeliczeniowych i maksymalnych cen, które będą obowiązywały przez kolejnych sześć miesięcy? Kto najbardziej na tym straci?

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Siedem kluczowych wydarzeń, które wpłynęły na rynek mieszkaniowy w roku 2015

kostrzewska.ilona.04.266x400Ostatni rok przyniósł kilka ważnych zmian na rynku nieruchomości, mimo to poziom cen w większości miast pozostał stabilny. Jedynie w większych miastach Polski miały miejsce wahania średnich cen transakcyjnych, jednak popyt równoważył się z podażą. Seria obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej doprowadziła do spadku oprocentowania kredytów hipotecznych oraz do znaczącej poprawy zdolności kredytowej Polaków. Mimo to można było zaobserwować systematyczny spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych. Dopiero II kwartał bieżącego roku zatrzymał falę spadków i przyniósł wzrost liczby nowo udzielonych kredytów o 10,28% względem I kw. br. Wyniki akcji kredytowej z trzech kwartałów 2015 roku pozwalają sądzić, iż wyniki całego roku będą trochę lepsze w stosunku do roku poprzedniego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rekordowy miesiąc w Programie MDM

kostrzewska.ilona.04.266x400Listopad był kolejnym, trzecim już miesiącem, w którym funkcjonowały nowe zasady Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Od września bieżącego roku, kiedy to pula dostępnych w Programie mieszkań została rozszerzona między innymi o lokale z rynku wtórnego, popularność rządowych dopłat wzrosła niemal trzykrotnie. We wrześniu kredytobiorcy złożyli prawie cztery tysiące wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, ponad pięć tysięcy w październiku, a w listopadzie –  5 524 wnioski. Łączna kwota dofinansowania w listopadzie opiewała na kwotę 143,12 mln złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Co by było, gdyby… limity dla rynku wtórnego i pierwotnego w programie MDM były takie same?

kostrzewska.ilona.04.266x400W rządowym programie Mieszkanie dla Młodych największe kontrowersje wzbudzał fakt, iż obejmuje on tylko mieszkania z rynku pierwotnego faworyzując tym samym firmy deweloperskie. Wrześniowa nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, umożliwiła także zakup mieszkania z rynku wtórnego. Głównym argumentem rozszerzenia działania programu na rynek wtórny było pobudzenie obrotu na mniejszych, lokalnych rynkach nieruchomości. A jaki wpływ mają wrześniowe zmiany na obrót nieruchomościami w dużych miastach np. w Warszawie? Czy obowiązujące w programie limity są dostosowane do obecnego poziomu cen w stolicy?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1