Grzegorz Bierecki

Rafał Matusiak, prezes KSKOK, przewodniczący Rady Dyrektorów WOCCU.
Kadry

Rafał Matusiak przewodniczącym Światowej Rady Związków Kredytowych

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) wybrała 21 lipca 2020 roku Rafała Matusiaka, prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) na nowego przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. Nominacja została zatwierdzona na dorocznej konferencji WOCCU, które z powodu pandemii Covid-19 po raz pierwszy w historii odbyło się wirtualnie ‒ czytamy w komunikacie Centrum Prasowego PAP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tablica: Kancelaria Senatu na budynku Senatu RP
Firma | Gospodarka

Gorąco w Senacie wokół tarczy 4.0

Na posiedzeniu senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we wtorek 16 czerwca prowadzono prace nad skierowaną do Senatu ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Dyskusje będą kontynuowane w środę 17 czerwca.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1