credit crunch

Prof. Witold Orłowski, profesor nauk ekonomicznych i wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Gospodarka | Wydarzenia

Prof. Witold Orłowski: credit crunch jest możliwy

Przyczyną credit crunch jest zawsze kryzys płynnościowy, aktualny bądź przewidywany – mówił prof. Witold Orłowski, reprezentujący Akademię Finansów i Biznesu Vistula, podczas pierwszego w tym roku webinarium, prezentującego prace Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Przedmiotem analiz tym razem była dostępność kredytowa, także w aspekcie makroekonomicznym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Mniej regulacji sektora bankowego, lepsze finansowanie gospodarki w czasie recesji

Niedopuszczenie do zapaści na rynku kredytowym w obecnej sytuacji służy całej gospodarce, przyczyniając się do jej wzmocnienia. Analizy nie pozostawiają wątpliwości: po pierwszej fazie kryzysu, w której kluczowe znaczenie odgrywa pomoc ze środków publicznych, rolę dostawcy kapitału dla gospodarki powinny przejąć komercyjne instytucje finansowe – mówili przedstawiciele Związku Banków Polskich podczas czwartkowej konferencji prasowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 29 lipca 2020 r.

W dniu 29 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej wobec obniżki stóp procentowych w odniesieniu do kredytów preferencyjnych oraz podsumowanie realizacji projektu BS API z udziałem zaproszonych firm informatycznych, obsługujących sektor bankowości spółdzielczej. Na zaproszenie Rady, w części posiedzenia poświęconej omówieniu sytuacji finansowania obszarów wiejskich z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Szyld z napisem kredyt na budynku banku
Gospodarka | Z rynku finansowego

ZBP zaprezentował założenia programu działań dla przeciwdziałania kryzysowi kredytowemu

Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego. Jedną z konsekwencji obecnej sytuacji jest ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch). Ograniczenie akcji kredytowej będzie związane ze wzrostem ryzyka finansowego i spodziewanymi przez banki stratami kredytowymi. Zagrożeniem ze strony klientów będą zaburzenia płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, a zatem ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Gospodarka | Z rynku finansowego

Związek Banków Polskich zapowiada program związany z przeciwdziałaniem kryzysowi kredytowemu

Związek Banków Polskich (ZBP) przygotowuje i w ciągu kilkunastu dni opublikuje swój program związany z przeciwdziałaniem kryzysowi kredytowemu na polskim rynku (credit cruch) oraz możliwości udziału banków w rewitalizowaniu i ewentualnej restrukturyzacji polskiej gospodarki, poinformował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Leszek Bednorz
Finanse osobiste | Komentarze ekspertów

Stawka WIBOR słabym punktem systemu finansowego?

17 czerwca Narodowy Bank Polski opublikował specjalne wydanie raportu o stabilności systemu finansowego na skutek pandemii COVID-19. W raporcie tym możemy zauważyć pojawienie się nowych obszarów ryzyk m.in. ryzyko kredytowe, ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (tzw. Credit crunch), wzrost znaczenia powiązań pomiędzy sektorem bankowym i rządowym oraz trudna sytuacja finansowa pojedynczych instytucji kredytowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Multimedia

Rozmowa z dr hab. Krzysztofem Kalickim – Prezesem Zarządu Deutsche Bank Polska o konsekwencjach dla sektora finansowego oraz dla całej polskiej gospodarki wprowadzenia podatku bankowego

dr hab. Krzysztof Kalicki: Jest oczywiste, że nastąpi pogorszenie wyniku sektora bankowego. Nie ma wątpliwości, że po wysokich kosztach, które pojawiły się w roku ubiegłym – upadek banku spółdzielczego, tzw. sześciopak plus kontrybucja do funduszu wspomagające kredytobiorców kredytów hipotecznych – 600 mln, koszty regulacyjne zatrudnienia technologii – ten rok niestety dołoży kolejne obciążenie sektora bankowego – podatek bankowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1