Jak zwiększyć skłonność banków do kredytowania firm?

Jak zwiększyć skłonność banków do kredytowania firm?
logo zbp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aby sektor finansowy skutecznie wspierał sferę gospodarki realnej podczas obecnego kryzysu, nie wystarczy wsparcie w postaci gwarancji i innych instrumentów, finansowanych ze środków publicznych, mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas poniedziałkowej ( 29.06.2020) konferencji prasowej.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby doszło do jeszcze głębszego spadku inwestycji prywatnych #ZBP #TarczaAntykryzysowa

– Polski sektor bankowy, poddany nadmiernym obciążeniom, w ostatnich kilku kwartałach tracił zdolność do finansowania rozwoju polskiej gospodarki. Epidemia tylko uwidoczniła ten niepokojący trend – przestrzegał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Recesja może być głębsza niż przewidywano

Musimy przygotować się na to, co wydarzy się w gospodarce za kilka miesięcy i na przestrzeni kolejnych kwartałów – wskazał. Wyzwanie to staje się tym trudniejsze, że prognozy z kolejnych tygodni stają się coraz bardziej pesymistyczne, zarówno jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną jak i wymianę handlową. A to z kolei dla polskich firm może oznaczać szczególnie trudny czas.

– Spodziewamy się, że wiele firm będzie przechodzić proces mniej lub bardziej głębokiej restrukturyzacji. Do tego powinniśmy się przygotować przez uproszczenie niektórych przepisów – dodał prezes ZBP.

A to oznacza chociażby konieczność doprecyzowania zasad restrukturyzacji i sanacji polskich przedsiębiorstw. Aby zapewnić im dopływ gotówki, niezbędnej do w miarę spokojnego przejścia przez okres kryzysu i niepewności, niezbędne jest też zwiększenie skłonności banków do udzielania kredytów podmiotom gospodarczym, a celu tego nie da się osiągnąć bez dokonania stosownych korekt w mechanizmie tzw. podatku bankowego.

– Musimy dokonać gruntownej zmiany atmosfery, która towarzyszy przedsiębiorczości i finansowaniu rozwoju. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby doszło do jeszcze głębszego spadku inwestycji prywatnych – nadmienił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Plan ratunkowy banków dla firm?

Nowoczesne, elektroniczne formy kontaktu z klientem oraz praca zdalna to istotne, ale nie jedyne zmiany o charakterze trwałym, jakie dokonują się w polskim biznesie w ostatnich miesiącach.

– Zdajemy sobie sprawę, ze wiele firm będzie zamykać część swej dotychczasowej aktywności z uwagi na zmieniające się preferencje klientów, które z kolei są rezultatem ograniczeń czasu epidemii. A to oznacza, że będzie konieczne stworzenie nowych ścieżek rozwoju dla tych podmiotów, które będą chciały dokonać takiej modernizacji – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podobnym priorytetem jest wsparcie dla tych firm, które zdecydują się na realizację przedsięwzięć z zakresu zielonej gospodarki czy automatyzacji. Analogiczna dyskusja powinna dotyczyć także i finansowania samorządów terytorialnych, które w szczególnym stopniu partycypują w inicjatywach o charakterze rozwojowym.

ZBP deklaruje, że niezależnie od prac prowadzonych przez administrację publiczną, sam przygotuje odpowiednie rozwiązania dotyczące niektórych ze wskazanych obszarów.

– W ciągu najbliższych kilkunastu dni ogłosimy program, związany z przeciwdziałaniem kryzysowi kredytowemu na polskim rynku oraz zakładający zwiększenie możliwości udziału polskiego sektora bankowego w rewitalizowaniu i ewentualnej restrukturyzacji polskiej gospodarki – dodał prezes ZBP.

MSP to nie konsumenci

Choć wsparcie dla niewielkich firm ma kluczowe znaczenie w całym procesie rewitalizacji sfery realnej w gospodarce, bankowy przestrzegają równocześnie przed próbami trwałego uprzywilejowania small biznesu, do czego od pewnego czasu podejmowane są przygotowania na szczeblu ustawowym.

Chodzi konkretnie o przyznanie części prerogatyw konsumenckich osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą. Stosowny przepis w tej materii miał wejść w życie od połowy tego roku, jednak obecna sytuacja skłoniła rząd do zmiany wcześniejszych planów. – W ramach jednej z tarcz antykryzysowych znalazł się zapis, odraczający obowiązywanie tych regulacji – podkreślił wiceprezes ZBP, dr Tadeusz Białek.

Także i Krzysztof Pietraszkiewicz zaznaczył, iż problem ten poddawany jest analizom, i jako taki powinien być przedmiotem dalszych prac. Zwrócił on też uwagę na konieczność budowy szczególnego zaufania w obecnych, niełatwych czasach.  – Nikt przecież nie dysponuje gotową instrukcją, jak się zachowywać w dobie epidemii, i to tak szczególnej epidemii – podsumował prezes ZBP.  

Karol Mórawski
Karol Jerzy Mórawski, Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Muzeum Techniki w Warszawie oraz Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Autor wielu publikacji z zakresu krajoznawstwa, historii Warszawy oraz dziejów polskiej motoryzacji. W latach 2005-2010 współpracował m.in. z redakcjami stołecznymi dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa, Świat” oraz „Polska The Times”, Od 2010 r. współpracuje jako dziennikarz z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, m.in. pisze dla: Miesięcznika Finansowego BANK oraz portalu aleBank.pl.
Źródło: aleBank.pl