Szkolenie ONLINE: Czas sygnalistów. Jak przygotować bank do nowych regulacji?

Szkolenie ONLINE: Czas sygnalistów. Jak przygotować bank do nowych regulacji?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obowiązująca od 13 lipca 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrażająca unijną dyrektywę AML wprowadziła obowiązek opracowania i ustanowienia wewnętrznych procedur dokonywania anonimowych zgłoszeń przez Sygnalistów. Ustawa zobowiązuje do zachowania poufności tożsamości tych osób oraz kary administracyjne dla przedsiębiorców za naruszenia przepisów ustawy. Ustawa ma zastosowanie przede wszystkim do podmiotów sektora finansowego, tj. banków i oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W 2019 uchwalono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa o ochronie sygnalistów). Polska ma obowiązek wdrożyć unijną dyrektywę do grudnia 2021 r. w zakresie regulacji odnoszących się do podmiotów sektora prywatnego zatrudniających co najmniej 250 osób. Nowe regulacje obejmą zatem wiele podmiotów sektora finansowego z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności. Oprócz aktualnie obecnych w polskim prawie wymogów, dyrektywa wprowadza dodatkowe obowiązki dotyczące wdrożenia skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz zapewnienia sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi. Dyrektywa nakłada również obowiązek wskazania osób odpowiedzialnych za obsługę zgłaszanych nieprawidłowości.

Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało istotny wpływ na codziennie funkcjonowanie sektora finansowego. Banki oraz inne instytucje finansowe stoją aktualnie przed wyzwaniem dostosowania się do nowych przepisów. Do wejścia w życie nowych regulacji pozostało coraz mniej czasu, zatem podmioty sektora finansowego powinny już dziś podjąć działania w celu sprawdzenia czy spełniają wymogi dyrektywy o ochronie sygnalistów, a następnie polskiej ustawy która będzie implementować przepisy dyrektywy.

Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji Centrum Prawa Bankowego i Informacji wraz z Kancelarią prawną Sołtysiński Kawecki & Szlęzak serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu:

Czas sygnalistów. Jak przygotować bank do nowych regulacji?

Podczas spotkania, które odbędzie się już 26 kwietnia 2021 r. będziemy poruszać się wśród zagadnień tj.:

  • Nowe regulacje dotyczące sygnalistów w realiach działalności banków – wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.
  • Sygnalista: wróg, czy sprzymierzeniec? Rola sygnalisty i systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji.
  • Efektywne wdrożenie i zarządzanie systemem do zgłaszania nieprawidłowości. 
  • Zgłoszenie nieprawidłowości: co dalej? Najczęstsze wzywania w prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

REJESTRACJA:

www.aleBank.pl/SzkolenieSK