Sytuację na rynku długu zdominuje publikacja indeksu Ifo w Niemczech

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274Przez większą część piątku mieliśmy do czynienia z kontynuacją, rozpoczętych po konferencji EBC spadków rentowności na bazowych rynkach długu. Dochodowości papierów DE10Y spadły o 9 pb. do nowych rekordowo niskich 0,36%, podczas gdy US10Y o 4 pb. Ruchy w krótszych końcach krzywej niemieckiej i amerykańskiej były nieco mniejsze. Redukcje rentowności  nastąpiły pomimo lepszych niż oczekiwano odczytów wskaźników PMI dla Eurostrefy. Na inwestorach nie zrobiło wrażenia nawet struktura danych PMI, która wskazywała, na poprawianie się wskaźników nowych zamówień i produkcji w dużej mierze za sprawą lepszych ocen popytu wewnętrznego.

Krajowy papiery skarbowe podążały w piątek za rynkami bazowymi notując nowe rekordowo niskie poziomy. Krzywa rentowności przesunęła się w skali dnia w dół o 11 pb. w długim końcu i 3 pb. w krótkim. Ruch w przypadku stawek FRA był także spory i wyniósł średnio 5-7 pb. na całej długości krzywej, prowadząc do zdyskontowania przez stawki rynkowe stopy NBP na poziomie 1,20% na koniec października. W przypadku krzywej IRS pobity został nowy rekord różnicy między stopą 2Y i 10Y, która została sprowadzona do 31 pb.

W poniedziałek spodziewamy się korekty spadków dochodowości i stawek FRA z końca tygodnia. Sprzyjać zmianie wycen powinna publikacja danych Ifo z Niemiec, które naszym zdaniem pokażą odczyt wyższy niż prognoza rynkowa (106,3 pkt.). Najsilniej zmiany te powinny być odczuwalne na krótkim końcu krzywej dochodowości. Długi koniec krzywej dochodowości oraz stawek IRS pozostanie naszym zdaniem nisko. Sprzyjać temu będzie pozytywne oddziaływanie na wyceny długu oczekiwań na uruchomienie zapowiedzianego na marzec programu skupu aktywów przez EBC.

W perspektywie kolejnych dni  tygodnia czeka nas publikacja danych o sprzedaży detalicznej za grudzień i wzroście PKB w 2014 roku w kraju. W obu przypadkach oczekujemy odczytu powyżej konsensusu prognoz (sprzedaż detaliczna 2,2% r/r, PKB 3,3% r/r). Powinno to budować umiarkowaną presję na dalsze wzrosty stawek w krótkim końcu krzywej oraz stawek FRA. Większego znaczenia dla wyceny krajowego długu nie powinno mieć spodziewane w środę posiedzenie Fed.

Wierzymy, że w perspektywie końca lutego można oczekiwać „racjonalizacji” rynkowej wyceny stóp NBP. Będzie to oznaczać dyskontowanie przez kontrakty FRA jednej 25-punktowej obniżki stóp procentowych w horyzoncie końca i połowy roku, w miejsce obecnie wkalkulowywanej łącznej obniżki o 75 pb.

Wygrana wyborów w Grecji przez partię Syriza nie powinna wpłynąć na wycenę papierów skarbowych.

150126.pko.proc.01.350x150126.pko.proc.02.350x150126.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski