Konrad Soszyński

Komentarze ekspertów

Stabilnie w oczekiwaniu na PMI

bachert.joanna.pko.bp.03.400x267Bieżący tydzień na rynku walutowym rozpoczynamy w okolicach zamknięcia ubiegłego po tym jak zgodnie z oczekiwaniami piątkowa sesja nie przyniosła istotnych zmian ani na eurodolarze, ani na eurozłotym. Główna para walutowa po teście wsparcia na poziomie 1,09 (w następstwie publikacji danych o PKB w USA nasilających oczekiwania na podwyżki stóp może już nawet we wrześniu) początkowo odreagowywała.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

PMI wskaże drogę obligacjom

soszynski.konrad.pko.bp.01.260x400Na zamknięciu tygodnia bazowe rynki długu notowały zniżki rentowności. Wyraźniej widoczne było to w przypadku papierów amerykańskich, gdzie krzywa przesunęła się w dół o 3-4 pb. na całej swojej długości. Zdecydowanie mniej zyskała krzywa niemiecka, która zanotowało jedynie 1-punktowy ruch w dół. W przypadku stawek FRA za oceanem także obserwowaliśmy nieznaczne zsuwanie się, kontrakt w najbardziej obserwowanym obecnie segmencie 3×6-6×9 (potencjalne podwyżki stóp przez Fed) przesunęły się w dół o 1 pb. Inwestorzy nie reagowali na publikację danych o dobrych wynikach na rachunku obrotów bieżących w Eurostrefie, ani na dane o cena przemysłu w Niemczech.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Amerykańskie skarbówki znurkowały po decyzji Fed, krajowe podążą ich śladem

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274Przez całą środę rynek cierpliwie czekał na wieczorną konferencję Fed-u. Wraz z wyparowywaniem z rynku oczekiwań na jastrzębi w tonie komunikat następował systematyczny spadek rentowności i stawek IRS w USD. W efekcie po południu zobaczyliśmy rentowności amerykańskich papierów 10Y o 3 pb. niżej niż we wtorek. Usunięcie z komunikatu Fed frazy o „cierpliwości”, połączone z publikacją niższych prognoz wzrostu i inflacji w USA i wygłoszonymi przez J. Yellen uwagami o potencjalnych zagrożeniach ze strony mocnego dolara stało się wyzwalaczem dla zjazdów rentowności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Sygnały z Ameryki wyznaczą ścieżkę długowi

soszynski.konrad.pko.bp.01.260x400Przez całą środę rentowności na bazowych rynkach długu pozostawały względnie stabilne, po tym jak w przez pierwsze dwa dni tygodnia notowaliśmy spadki stymulowane przez uruchomienie zakupów przez EBC. Rynek zignorował słabsze niż oczekiwano oraz niż poprzednie odczyty produkcji przemysłowej w Chinach (6,8% r/r – realizacja, 7,8% – oczekiwania, 7,9% – poprzedni odczyt). Podobnie potraktowane zostały słabsze niż średnia prognoz odczyty produkcji przemysłowej w Zjednoczonym Królestwie oraz wyższa niż spodziewana szwedzka inflacja.  W konsekwencji krzywa niemiecka przesunęła się w dół o 2 pb. w długim jej krzywej, podczas gdy krzywa amerykańska poszła w górę o 1 pb.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Dobre wyniki PMI w cieniu oczekiwanego luzowania polityki monetarnej

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274Lepsze od spodziewanych dane PMI-przetwórstwo dla Niemiec i zbliżone do styczniowych odczytów dane z Eurostrefy, nie były w stanie istotnie zaszkodzić niemieckiemu długowi w godzinach porannych. Dopiero publikacja informacji o inflacji w Eurostrefie w lutym (rynek oczekiwał odczytu -0,4% r/r, zaś otrzymał -0,3% r/r) doprowadziła do pewnej przeceny papierów niemieckich. Opublikowane po południu dane PCE oraz dane ISM-przetwórstwo z USA nie zmieniły tendencji na bazowych rynkach długu, gdzie rentowności powoli podążały za rynkami akcji. Jednak ruchy w górę były stosunkowo nieznaczne, szczególnie w przypadku obligacji europejskich, bowiem inwestorzy pozostawali pod wpływem wyczekiwania na sygnały, zapowiedzianego na marzec, uruchomienia QE przez ECB. W efekcie krzywa amerykańska przesunęła się w skali całego dnia w górę o 3 pb., podczas gdy krzywa niemiecka pozostała praktycznie bez zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Dług traci w obawie przed zaostrzeniem polityki monetarnej w USA i w reakcji na lepsze dane makro

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274Zerwanie rozmów z Grecją miało we wtorek niewielki wpływ na bazowe rynki długu. Jedynie przez krótki czas na otwarciu sesji obserwowaliśmy spadek rentowności DE10Y istotnie poniżej poziomu z poniedziałkowego popołudnia. Jeszcze przed publikacją danych ZEW dochodowość DE10Y powróciła w okolice 0,35%, zaś publikacja ZEW wypchnęła je powyżej 0,36%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

NFP „zapowiada” podwyżki stóp w USA

soszynski.konrad.pko.bp.02.400x274Gorsze niż prognozowano dane z niemieckiego przemysłu w grudniu nie wpłynęły w istotny sposób na wyceny niemieckich i amerykańskich papierów skarbowych w piątkowy poranek. Dopiero opublikowane po południu informacje z rynku pracy w USA (przyrost  non-farm payrolls o 257 tys. w relacji do oczekiwanych 234 tys.) przełożył się na wyprzedaż amerykańskich i niemieckich papierów skarbowych W efekcie niemiecka krzywa dochodowości przesunęła się w górę o 1 pb., zaś amerykańska o 10-14 pb.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Lepsze dane z USA mogą zaszkodzić krajowym aktywom

kosaty.jaroslaw.pko.bp.01.315x400Czwartek 29 stycznia 2015 roku na rynku walutowym przyniósł stabilne notowania eurodolara (pozostawał w okolicach 1,13) oraz umocnienie złotego wobec euro (z ok. 4,24 do ok. 4,20). Wyjątkowo słabe dane inflacyjne z Niemiec (Inflacja HICP -0,5% wobec oczekiwań na poziomie -0,20% oraz 0,1% w grudniu) nie wpłynęły negatywnie na kurs EUR/USD. Podobnie lepsze od oczekiwań dane o nowych zasiłkach dla bezrobotnych z USA (265 tys. wobec oczekiwań na poziomie 300tys. oraz 308 tys. w zeszłym tygodniu) nie pomagały dolarowi. Po silnych ruchach dyskontujących w ostatnich tygodniach spowodowanych większą od oczekiwań skalą ekspansji ilościowej EBC, uwolnieniu kursu EUR/CHF przez SNB rynek eurodolara zaczyna się powoli stabilizować.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Sytuację na rynku długu zdominuje publikacja indeksu Ifo w Niemczech

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274Przez większą część piątku mieliśmy do czynienia z kontynuacją, rozpoczętych po konferencji EBC spadków rentowności na bazowych rynkach długu. Dochodowości papierów DE10Y spadły o 9 pb. do nowych rekordowo niskich 0,36%, podczas gdy US10Y o 4 pb. Ruchy w krótszych końcach krzywej niemieckiej i amerykańskiej były nieco mniejsze. Redukcje rentowności  nastąpiły pomimo lepszych niż oczekiwano odczytów wskaźników PMI dla Eurostrefy. Na inwestorach nie zrobiło wrażenia nawet struktura danych PMI, która wskazywała, na poprawianie się wskaźników nowych zamówień i produkcji w dużej mierze za sprawą lepszych ocen popytu wewnętrznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Spekulacje dot. skali luzowania ilościowego w ramach programu

soszynski.konrad.pko.bp.02.400x274Wobec braku publikacji ważniejszych danych, bazowe rynki długu koncentrowały się w środę na spekulacjach na temat skali luzowania ilościowego w ramach programu, którego uruchomienia oczekuje się w czwartek przez EBC. W reakcji na doniesienia WSJ, że EBC zamierza rozpocząć program zakupu obligacji opiewający na 50 mld EUR przez co najmniej rok, rentowność DE10Y skoczyła w górę o 5 pb. W ślad za niemieckimi papierami nie poszły jednak obligacje amerykańskie, których rentowności w obliczu spekulacji o odsunięciu w czasie podwyżek stóp w USA poza 2q15 stabilizowały się. W skali całego dnia rentowność DE10Y wzrosła o 6 pb., zaś US10Y o 1 pb.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Po zamieszaniu w końcu zeszłego tygodnia, poniedziałek upłynął względnie spokojnie na rynku krajowej stopy procentowej

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274Przez większą cześć poniedziałku obserwowaliśmy spadki rentowności niemieckich bundów, przy jednoczesnym przesuwaniu się w górę krzywej amerykańskiej. W procesie tym nie przeszkodziły ani nowe rekordy ustanowione przez niemiecką giełdę, ani utrzymujące się na względnie wysokim poziomie (po korektach z zeszłego tygodnia) cen ropy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Minutes Fed umacnia polskie aktywa

bachert.joanna.pko.bp.01.253x400Środowa sesja na rynku głównej pary walutowej przyniosła dalsze osłabienie euro wobec dolara. Kurs EURUSD spadł poniżej 1,18 wyznaczając nowe dziewięcioletnie minimum pary. Początkowo impulsem do wyprzedaży stała się wstępna publikacja danych, pokazujących pierwszy od października 2009 roku spadek indeksu HICP w strefie euro poniżej zera (-0,2%). Widmo utrzymania się deflacji nakłada dodatkową presję na EBC, co spowodowało, że na rynku automatycznie pojawiły się pytania, już nie o termin zapowiedzenia program skupu aktywów, ale o jego formę. Najbliższe posiedzenie EBC zaplanowane jest na 22 stycznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5