Sytuacja finansowa 36 proc. polskich rodzin poprawiła się w 2018 r.

Sytuacja finansowa 36 proc. polskich rodzin poprawiła się w 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/graja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polacy pozytywnie oceniają ostatni rok pod względem kondycji finansowej swojej rodziny - 36% uznaje, że uległa ona polepszeniu, 41% nie odczuło żadnej zmiany r/r, a w ocenie 19% sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie International Personal Finance (IPF), właściciela Provident Polska.

Polacy pozytywnie oceniają ostatni rok pod względem kondycji finansowej swojej rodziny - 36% uznaje, że uległa ona polepszeniu, 41% nie odczuło żadnej zmiany r/r, a w ocenie 19% sytuacja finansowa uległa pogorszeniu #finanse #Provident

„W badaniu przeprowadzonym w 7 krajach, w których obecne są spółki należące do Grupy IPF zapytano respondentów, jak oceniają kondycję finansową swojej rodziny w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wśród polskich respondentów, aż 36% osób oceniło, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego polepszyła się. Znaczna część naszych rodaków, bo aż 41% przyznała, że sytuacja finansowa ich najbliższych pozostawała w minionym roku bez większych zmian, a niemal co 5. badany (19%) przyznał jednak, że stan finansów jego rodziny uległ pogorszeniu” – czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez GfK na zlecenie IPF.

Podwyżki wynagrodzeń

Z badania wynika, że w zdecydowanej większości wpływ na pozytywną zmianę w domowych finansach miała podwyżka w pracy – wskazało tak 63% osób, które zauważyły polepszenie kondycji finansowej. Co czwarta osoba (25%) przyznała, że to za sprawą zmiany sytuacji rodzinnej lub osobistej, a 23% wskazała na uzyskanie nowej pracy, a 12% znacząco odczuło wsparcie programów socjalnych.

Z kolei wśród powodów, które wpłynęły na gorszą ocenę swoich finansów, najczęściej wymieniane były: rosnące koszty życia (62% wskazań), mniejsza płaca (38%), zmiana sytuacji rodzinnej lub osobistej (26%) i choroba (16%).

„Ciekawa różnica uwidacznia się w podziale na płeć. Jak czytamy w badaniu przeprowadzonym przez GfK, zdecydowanie bardziej pozytywnie na swoje finanse patrzą mężczyźni – 43% z nich oceniło je jako polepszające się. Wśród kobiet, tylko 28% mówi o poprawie. Kobiety też znacznie częściej niż mężczyźni wskazywały, że ich sytuacja w mijającym roku nie była najlepsza” – powiedziała Magda Maślana z Provident Polska.

Bardziej optymistyczni są tylko Rumuni

IPF podał, że na poprawę sytuacji finansowej w badaniu GfK wskazało 33% Czechów i 31% Litwinów. Bardziej optymistyczni są tylko Rumuni – 44% respondentów dobrze oceniło mijający rok.

„Na przeciwległym biegunie są Węgry – aż 29% osób, które wzięły udział w badaniu, przyznało, że kondycja ekonomiczna ich rodziny uległa pogorszeniu. 22% Węgrów dostrzegło zmiany na plus. Do najbardziej stabilnych finansów przyznają się Hiszpanie – 55% z nich odpowiedziało, że sytuacja finansowa ich rodziny w badanym czasie nie zmieniła się” – podsumowano.

Badanie zostało przeprowadzone przez GfK na zlecenie International Personal Finance w październiku 2018 roku na reprezentatywnej próbie respondentów w Polsce (n=501), Hiszpanii (n=500), na Węgrzech (n=503), w Rumunii (n=500), w Czechach (n=500), Meksyku (n=500) i na Litwie (500). Badanie miało na celu poznanie opinii badanych dotyczących zagadnień związanych z finansami.

Finanse Polaków

Źródło: Provident Polska

Źródło: ISBnews