System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zawiera już 2 476 116 szt. dokumentów

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zawiera już 2 476 116 szt. dokumentów
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2023 r. Polacy zastrzegli rekordowo dużo utraconych dokumentów tożsamości. Znacząco rośnie także liczba prób wyłudzeń kredytów! – czytamy w najnowszym 56. raporcie o dokumentach infoDOK i działaniu Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE opublikowanym przez Związek Banków Polskich.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE umożliwił Polakom zastrzeżenie w bankach aż 177,8 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Jest to dotychczasowy rekord.

Oznacza to stopniowy wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo finansowe w sytuacjach zagubienia lub kradzieży dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy.

Wysoki poziom zastrzeżeń przekłada się na wzrost szczelności międzybankowych systemów bezpieczeństwa, na co wskazuje najwyższa w historii liczba wykrytych i zablokowanych prób wyłudzeń kredytów – odnotowano aż 9,7 tys. takich przypadków w 2023 roku.

Związek Banków Polskich opublikował 56. raport o dokumentach infoDOK.

Rekordowa próba wyłudzenia: 25 mln zł

W latach 2008-2023:

  • baza Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE urosła do 2.476.116 szt. dokumentów (rekordowy pod tym względem był rok 2023 – zastrzeżono 177.762 szt.);
  • próbowano wyłudzić 117,8 tysięcy kredytów na łączną kwotę 5,8 miliarda zł;
  • rekordowa próba wyłudzenia opiewała na 25 milionów zł;
  • 718 prób dotyczyło kwot równych lub większych niż 1 mln zł;
  • 20.015 prób dotyczyło kwot równych 1 tys. zł lub niższych.

W IV kwartale 2023 r. do bazy Systemu DZ trafiło 51,5 tysiąca dokumentów (aż 28% więcej niż rok temu w analogicznym okresie), a w skali całego badania to 2. najwyższy wynik kwartalny od 2008 roku.

Statystycznie do bazy trafiało codziennie aż 560 dokumentów.

Na koniec grudnia 2023 r. w bazie było łącznie 2.476.116 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić aż 2.739 kredytów (wzrost o niemal 21% r/r), o łącznej wartości 88,3 mln złotych. O ile łączna kwota jest bardzo zbliżona do 14-letniej średniej (90,5 mln zł), to już liczba prób wyłudzeń była najwyższa w historii i pobiła dotychczasowy rekord o 5,6%.

Podobnie było w skali całego 2023 roku: 9.730 to także najwyższy wynik zanotowany od 2008 r. W Q4 2023 r. tradycyjnie najwięcej przypadków prób wyłudzeń odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim.

Czytaj także: Rekord 15-lecia w liczbie prób wyłudzeń kredytów!

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

– Odnotowujemy dobre wyniki w zakresie zarówno wzrostu liczby zastrzeżeń utraconych dokumentów w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, jak i – paradoksalnie – także w zakresie rosnącej liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytów.

To dla nas jasny sygnał, że prowadzone od lat prace w zakresie informowania Polaków o potrzebie zastrzeżeń utraconych dokumentów przynoszą wymierne efekty, co z kolei przekłada się na wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków i skuteczność tego oraz wielu innych narzędzi antyfraudowych stosowanych w bankach i innych instytucjach w Polsce – powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Grafika 1, infoDOK styczeń 2024. Związek Banków Polskich opublikował 56. raport o dokumentach infoDOK.

– Tak dobre efekty Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE nie byłyby możliwe bez wkładu wielu banków uczestniczących w społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, a są to: Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank.

Nieoceniona jest również rola współpracy z MSWiA, Policją, Federacją Konsumentów, licznymi samorządami oraz oczywiście mediami, które aktywnie uczestniczą w propagowaniu wiedzy o tym, jak każdy może i powinien dbać o swoje bezpieczeństwo – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

2 grafika infoDOK_zastrzezone_dokumenty , zbp

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Dokumenty Zastrzeżone | Zwłaszcza teraz zadbaj o bezpieczeństwo swojej tożsamości

3 grafika infoDOK_udaremnione_proby, zbp
Źródło: ZBP

Międzybankowy System Zastrzegania Kart: +48 828 828 828

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych.

Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym.

Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln.

Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

Czytaj także: Co warto wiedzieć o zastrzeganiu numeru PESEL?

***

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się zawsze na stronie: DokumentyZastrzezone.pl