Opinie: Symbole UE

Opinie: Symbole UE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trwają poszukiwania symbolu, który łączyłby nas Europejczyków. Ojcowie założyciele Unii Europejskiej chcieli, aby tym symbolem był krzyż. Integracja europejska miała uchronić chrześcijan przed bratobójczymi wojnami. Chrześcijanie Zachodu mieli się połączyć, aby odeprzeć najazd bezbożników ze Wschodu.

Jan K. Solarz
Społeczna Akademia Nauk

Europa podzielona żelazną kurtyną miała jednoznaczną identyfikację: krzyż. Obecnie ten symbol UE jest odczytywany jako wezwanie do solidarności bogatych z ubogimi. Chrześcijańska charytatywność ma być silniejsza od narodowych interesów. Dotyczy to sfery gospodarczej, gdzie dążenie do uzyskania nadwyżki handlowej i obniżanie nominalnych stóp procentowych do zera prowadzi do napięć w finansach publicznych sąsiednich krajów oraz trudności wypracowania i realizacji wspólnej polityki migracyjnej, gdyż brak jest solidarności z ludźmi wypędzonymi z własnych domów w ramach czystek religijnych.

Laicyzacja podważyła krzyż jako symbol tożsamości Europy. Przyrzeczenie członkowstwa w UE Turcji również ograniczyło uniwersalność krzyża jako symbolu UE. Kolejne fale rozszerzania i pogłębiania integracji europejskiej zrodziły zapotrzebowanie na nowy symbol Wspólnoty. Stała się nim flaga UE. Dwanaście gwiazd na tej fladze sugerowało, że elementem składowym Unii Europejskiej są suwerenne państwa narodowe. Ich liczba szybko jednak przekroczyła magiczną liczbę 12. Nieudana próba uchwalenia konstytucji Wspólnoty uświadomiła, że brak jest poparcia dla idei utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Potrzebna jest nowa idea organizująca Europejczyków, wypracowana nie w zaciszu gabinetów, lecz w otwartej walce politycznej.

Technokratom z Brukseli wydawało się, że bezsprzeczny sukces budowy wspó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI