KRONIKA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu po maju wyniósł 0,2 mld zł, czyli 0,3% dopuszczonego w ustawie budżetowej na ten rok deficytu w wysokości 59,3 mld zł. W okresie styczeń-maj br. dochody wyniosły 143,3 mld zł, czyli 44% planu na cały rok, wydatki 143,5 mld zł, tj. 37,3%. Dochody budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Z kolei dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 18,8% w ujęciu rocznym - z podatku VAT były wyższe o 30% w ujęciu rocznym (ok. 15,9 mld zł), z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,9% (ok. 1 mld zł), z podatku PIT wzrosły o 7,4% (ok. 1,4 mld zł), a z podatku CIT były wyższe o 14,3% (ok. 1,9 mld zł). Z kolei dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) za okres styczeń-maj 2017 r. wyniosły 1,8 mld zł.

GUS poinformował, że w I kw. 2017 r. produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2%, a niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2017 r. o 4% rok do roku wobec 2,5% wzrostu rok do rok w poprzednim kwartale. GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym PKB w pierwszych trzech miesiącach wzrósł o 1,1%, po wzroście o 1,7 % kwartał do kwartału w IV kw. 2016 r. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kw. spadły o 0,4% w ujęciu rocznym, zaś popyt krajowy wzrósł o 4,1% w ujęciu rocznym.

Transakcje

Nest Bank odebrał kolejną turę samochodów ŠKODA Citigo, z kontraktu liczącego łącznie 120 aut w wynajmie długoterminowym. Pierwsze wydania odbyły się pod koniec ub.r., a zakończenie procesu przekazywania samochodów jest przewidziane późną jesienią. Sześćdziesiąt pojazdów zostało przekazanych partnerom Nest Banku już w listopadzie ub.r. w salonie dealerskim Green Auto Group ŠKODA w Koninie. Kolejna „sześćdziesiątka“ jest wydawana w transzach po 20 aut. Pierwsza transza została przekazana w połowie maja na autodromie w Poznaniu. Następna jest planowana na przełomie sierpnia i września.

Noble Securities S.A. w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., uplasowało transzę siedmioletnich instrumentów dłużnych serii PP6-VIII. Sprzedano wszystkie. Ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 42,1 mln zł, wobec 40 mln zł oferowanych. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 pkt. proc. w skali roku. Seria PP6-VIII została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK