Swobodne podróżowanie po UE dla zaszczepionych?

Swobodne podróżowanie po UE dla zaszczepionych?
Fot. stock.adobe.com/angellodeco
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Możliwość swobodnego przemieszczania się podróżnych do i z państw Unii Europejskiej powinna zależeć posiadania certyfikatu szczepień, a nie sytuacji epidemicznej w kraju, z którego dana wyjeżdża dana osoba, poinformowała Rada. Nowe zalecenie ma obowiązywać do 1 lutego.

„Jest odpowiedzią na znaczny wzrost liczby szczepień i szybkiego wprowadzenia unijnego cyfrowego certyfikatu COVID i zastępuje dotychczasowe zalecenie. Wejdzie w życie 1 lutego 2022 r., czyli w tym samym dniu, co akt delegowany […] zakładający 270-dniowy termin ważności certyfikatu szczepień” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z nowym zaleceniem, środki dotyczące COVID-19 powinny być stosowane z uwzględnieniem statusu osoby, a nie sytuacji na poziomie regionalnym, z wyjątkiem obszarów, w których rozprzestrzenienie się wirusa jest wyjątkowo wysokie. 

Czytaj także: W Austrii szczepienia przeciw Covid-19 obowiązkowe dla każdego dorosłego >>>

Oznacza to, że czynnikiem decydującym powinno być potwierdzenie szczepienia, status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu, podano także. W ocenie Rady „podejście ukierunkowane na osobę znacznie uprości obowiązujące przepisy i zapewni podróżnym dodatkową przejrzystość i przewidywalność” regulacji.

Podróżni posiadający ważny unijny cyfrowy certyfikat COVID nie powinni podlegać dodatkowym ograniczeniom swobodnego przemieszczania się.

Ważny cyfrowy certyfikat COVID UE zawiera:

  • Świadectwo szczepienia dla szczepionki zatwierdzonej na poziomie europejskim, jeśli od ostatniej dawki z serii szczepień podstawowych upłynęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni lub jeżeli dana osoba otrzymała dawkę przypominającą. Państwa członkowskie mogą również akceptować świadectwa szczepień dla szczepionek zatwierdzonych przez władze krajowe lub WHO.
  • Negatywny wynik testu PCR uzyskany nie później niż 72 godziny przed podróżą lub negatywny szybki test antygenowy uzyskany nie później niż 24 godziny przed podróżą.
  • Zaświadczenie dotyczące statusu ozdrowieńca, wskazujące że od daty pierwszego pozytywnego wyniku testu minęło nie więcej niż 180 dni.

Co z osobami nieposiadającymi unijnego cyfrowego certyfikatu COVID?

Osoby, które nie posiadają unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, mogą być zobowiązane do poddania się testowi przed podróżą lub nie później niż 24 godziny po przybyciu do danego kraju. Pewne wyjątki od tych zaleceń mogą być poczynione względem osób pełniących istotne funkcje lub zaspokajających istotne potrzeby, pracownicy przejeżdżający przez granicę do pracy i osoby do 12. roku życia.

Zdaniem Rady, Rady Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) powinno nadal publikować mapę regionów państw członkowskich wskazującą na potencjalne ryzyko infekcji zgodnie z systemem sygnalizacji (zielone, pomarańczowe, czerwone, ciemnoczerwone). Mapa powinna być oparta o 14-dniowy wskaźnik nowych przypadków zakażenia, poziom wyszczepienia i liczbę testów.

Na podstawie tej mapy państwa członkowskie powinny zastosować środki dotyczące podróży do i z obszarów ciemnoczerwonych, z wysoką liczbą zakażeń. Powinny one w szczególności zniechęcać do wszelkich nieistotnych podróży i wymagać od osób przybywających z tych obszarów, które nie posiadają zaświadczenia o szczepieniu lub wyzdrowieniu, poddania się testowi przed wyjazdem i poddania się kwarantannie po przyjeździe.

Pewne wyjątki od tych środków powinny mieć zastosowanie wobec podróżnych pełniących istotną funkcję lub zaspokajających potrzeby, osób dojeżdżających do pracy przez granicę oraz osób poniżej 12. roku życia.

Wzmocniony hamulec bezpieczeństwa w odpowiedzi na pojawienie się nowych wariantów

Zgodnie z nową rekomendacją, wzmocniony zostaje hamulec bezpieczeństwa w odpowiedzi na pojawienie się nowych wariantów budzących obawy lub zainteresowania. Gdy państwo członkowskie wprowadza ograniczenia w odpowiedzi na pojawienie się nowego wariantu, Rada w ścisłej współpracy z Komisją i przy wsparciu ECDC powinna dokonać przeglądu sytuacji. 

Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w swobodnym przepływie w celu ochrony zdrowia publicznego pozostaje w gestii państw członkowskich, niezbędna jest jednak koordynacja, podkreśliła Rada. Zalecenie Rady nie jest instrumentem prawnie wiążącym. 

Źródło: ISBnews