Świąteczny portfel Polaków 2021: w cieniu pandemii i rosnącej inflacji planujemy zaciskanie pasa; oszczędzać będziemy przede wszystkim na prezentach

Świąteczny portfel Polaków 2021: w cieniu pandemii i rosnącej inflacji planujemy zaciskanie pasa; oszczędzać będziemy przede wszystkim na prezentach
Fot. stock.adobe.com/Paolese
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grudzień jest jednym z najbardziej wymagających finansowo momentów w roku. Zakupy prezentów dla najbliższych, produktów spożywczych na wigilijny i bożonarodzeniowy stół, świąteczne dekoracje, przejazdy - to wszystko razem oznacza większe niż zwykle wydatki. Jednocześnie rekordowa, w tym stuleciu, inflacja (7,7 proc.) i towarzyszące jej wszechobecne podwyżki sprawiają, że zaczynamy planować zaciskane pasa - to jeden z głównych wniosków raportu ZBP "Świąteczny Portfel Polaków 2021".

Aktualna sytuacja gospodarcza i jej skutki dla naszych portfeli nie napawają optymizmem sporej części społeczeństwa. Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich przez Minds&Roses, 42 proc. Polaków przyznało, że ich sytuacja finansowa w ciągu ostatnich 3 miesięcy pogorszyła się. 45 proc. badanych nie odczuło zmiany, a na polepszenie sytuacji wskazuje tylko 13 proc. ankietowanych. W porównaniu do odpowiedzi na tak samo sformułowane pytanie w roku ubiegłym, odsetek osób, które deklarują pogorszenie sytuacji finansowej wzrósł o 3 p.p. ale również o 3 p.p. zwiększył się udział osób, których sytuacja uległa poprawie.

Polacy planują ograniczenie wydatków

Strategia ochrony zawartości portfeli widoczna jest przy planowaniu świąt. Aż  63 proc. ankietowanych w badaniu Minds&Roses zamierza ograniczyć swoje świąteczne wydatki. Najwięcej takich wskazań jest, co zrozumiałe, wśród osób, których sytuacja finansowa w ostatnim roku pogorszyła się. W tej grupie aż 83 proc. wskazuje na konieczność cięcia wydatków. Najbardziej będą pilnowały swoich portfeli także osoby w wieku 50-59 lat (70 proc.), mieszkańcy miast poniżej 10 tys. (72 proc.) i rolnicy (77 proc.). Z kolei 26 proc. badanych nie planuje ograniczeń przy świątecznych zakupach. Co ciekawe, aż 33 proc. tej grupy stanowią osoby w wieku 60+. 

Oszczędzanie przede wszystkim na prezentach

Polacy będą oszczędzać przede wszystkim na prezentach. To właśnie tę kategorię osoby, które opowiedziały się za koniecznością ograniczania tegorocznych wydatków na święta, wskazywały najczęściej. Z takim rozwiązaniem liczy się prawie połowa (47 proc.) z nich. Najwięcej deklaracji tego rodzaju znajdziemy w grupie najmłodszych badanych, czyli w wieku 18-19 lat (53 proc.), a najmniej wśród seniorów (41 proc.). 27 proc. ankietowanych zredukuje zakupy artykułów spożywczych i innych związanych z organizacją świąt.

Przeciętny Polak planuje wydać na święta prawie 1 415 zł

Z naszego świątecznego bada  wynika, że przeciętny  Polak planuje wydać na święta prawie 1415 zł. Statystycznie najwięcej ze świątecznego budżetu wydamy na jedzenie i przygotowanie świąt – średnio 557 zł. Kolejną pozycją wydatkową będą prezenty. Na ten cel przeznaczymy – 517 zł, a na podróże w okresie świątecznym 340 zł. Należy pamiętać, że są to kwoty deklarowane indywidualnie, a łączne przychody gospodarstw domowych tworzy często więcej niż jedna osoba.

Czytaj także: Oszczędna Gwiazdka ’21, co piątego Polaka nie będzie stać na wszystkie tradycyjne wydatki >>>

Raport „Świąteczny portfel Polaków 2021” to nie tylko powyższe dane. Opisuje on  również zmiany w cenach towarów i usług składających się na tzw. „świąteczny koszyk”.  Jak co roku bierzemy pod lupę wydatki 4-osobowej rodziny – rodziców i dwójki dziec i- która spędza święta w domu. Z naszych wyliczeń wynika, że w tym roku na ten cel wyda ok. 3400 zł.

W raporcie znajduje się także część poradnikowa, która podpowiada jak ekonomicznie i przede wszystkim bezpiecznie robić zakupy świąteczne.

Pełna wersja raportu „Świąteczny portfel Polaków 2021” dostępna jest na stronie Związku Banków Polskich.

O raporcie:

„Świąteczny Portfel Polaków 2021” to opracowanie przygotowane  przez Związek Banków Polskich, w sposób syntetyczny prezentujące i analizujące najważniejsze trendy oraz dane związane z aktywnością konsumencką Polaków w okresie przedświątecznym.

Raport oparty jest o wyniki badania nastrojów społecznych i popytu konsumenckiego, przeprowadzonego w drugiej połowie listopada na zlecenie ZBP przez agencję badawczą  Minds&Roses na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia próbie 997 dorosłych Polaków w oparciu o metodę wywiadów internetowych (CAWI).

Raport został także uzupełniony o wybrane dane statystyczne pochodzące z Monitora Bankowego oraz dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak: Biuro Informacji Kredytowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Główny Urząd Statystyczny oraz CBOS.

W zakresie cen i usług prezentowanych w raporcie, dokonaliśmy pracowania własnego.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews