Świadczenia wyrównawcze dla opozycjonistów: prezydent podpisał nowelizację ustawy

Świadczenia wyrównawcze dla opozycjonistów: prezydent podpisał nowelizację ustawy
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.
#Opozycjoniści, których #emerytura, #renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł, będzie miała prawo do #świadczenia wyrównawczego

Zgodnie z nowelizacją, każda osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Wysokość tego świadczenia będzie odpowiadała kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2,4 tys.  zł a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

Świadczenie ma być corocznie waloryzowane

Świadczenie ma być corocznie waloryzowane, przyznawane na wniosek i wypłacane przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego (ZUS) bądź Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wraz z emeryturą i rentą.

Czytaj także: Działacze opozycji w PRL-u z minimalną emeryturą czy rentą dostaną wyrównanie >>>

Oprócz świadczenia wyrównawczego byli opozycjoniści nabędą także prawo do ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w wysokości 50% oraz na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 51%. Ponadto nowela umożliwia szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews