Sukces rekrutacyjny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ue.krakow.150xUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie sukcesem zakończył rekrutację na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Na wszystkie typy studiów stacjonarnych kandydowała w tym roku rekordowa liczba chętnych - 10 500 osób! To o 8% więcej niż w roku ubiegłym i 15% więcej w porównaniu z wynikami rekrutacji sprzed 2 lat.

Wzrastająca liczba chętnych do studiowania na UEK cieszy tym bardziej, że udaje ją się osiągnąć mimo spadającej z roku na rok liczby osób zdających egzaminy maturalne(w 2009 r. – około 332 tys. osób, w 2010 r. – około 299 tys. osób, w 2011 r. – około 259 tys. osób).

Na tak duże zainteresowanie studiami w UEK składa się kilka czynników. Uczelnia, śledząc na bieżąco zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z danych dziedzin, uruchamia nowe kierunki studiów. W zeszłym roku nowościami były: Informatyka stosowana, Analityka gospodarcza oraz Socjologia, w tym roku: Rachunkowość i controlling oraz inżynierskie studia na kierunku Gospodarka przestrzenna. Ogromnym atutem Uczelni jest też zakrojona na szeroką skalę współpraca międzynarodowa.

Studenci UEK mają możliwość wyjazdu na stypendia, staże i praktyki zagraniczne do ponad 200 partnerskich uczelni na całym świecie! Na pewno ceniona jest też marka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w dydaktyce.

W porównaniu z latami ubiegłymi o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia(licencjackie, inżynierskie) starała się rekordowa liczba kandydatów – ponad 7700 osób. Najpopularniejszymi kierunkami były:

  • Gospodarka przestrzenna (kierunek uprawniający do uzyskania tytułu inżyniera) – 11 osób na miejsce
  • Administracja – 6,1 osoby na miejsce
  • Finanse i rachunkowość – 5,6 osoby na miejsce
  • Turystyka i rekreacja – 4,36 osoby na miejsce

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na UEK zakończyła się w dniu 8 lipca. W tym roku także podczas rekrutacji na ten tryb studiów UEK zanotował znaczny progres. O przyjecie na studia magisterskie starało się ponad 2700 osób. To o ponad 11% więcej niż w roku ubiegłym i 31% więcej niż przed dwoma laty.Najpopularniejszymi kierunkami studiów stacjonarnych drugiego stopnia w tym roku były:

  • Finanse i rachunkowość – 2,55 osoby na miejsce,
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze – 2,05 osoby na miejsce,
  • Turystyka i rekreacja – 1,94 osoby na miejsce.

Źródło: www.uek.krakow.pl