Styczniowe prognozy makroekonomiczne BRE Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pytlarczyk.ernest.01.150Jesteśmy tuż po publikacji indeksu menedżerów logistycznych (PMI) dla gospodarki polskiej, który przekroczył oczekiwania rynkowe (48,5pkt. wobec oczekiwanych 47,9pkt.), ale był zgodny z naszą prognozą. Moc predykcyjna tego wskaźnika jest w obecnym cyklu mocno ograniczona, gdyż nie wykazuje już (historycznie wysokiej) korelacji ani z danymi o PKB, ani z danymi publikowanymi z większą częstotliwością (produkcją, zatrudnieniem, cenami).

W związku z powyższym, wzrost indeksu PMI spotka się w styczniu z pogorszeniem wskaźników makroekonomicznych liczonych przez GUS… i fakt ten nie powinien być traktowany jako niespodzianka. Kluczem do prognoz w tym miesiącu będzie odpowiednie liczenie dni roboczych (czy 24 grudnia i 31 stycznia należy rzeczywiście liczyć jako pełne dni robocze?), których ubytek można oszacować (ze względu na problematyczne liczenie wspomnianych dni) nawet na 3 w ujęciu rocznym. Z tego względu produkcja przemysłowa będzie mocno ujemna, a dynamika wynagrodzeń pozostanie słaba (obie wielkości prognozujemy poniżej konsensusu). Co prawda zatrudnienie może sprawić pewną niespodziankę w górę (obserwujemy pewne przesunięcie sezonowe pomiędzy grudniem i listopadem), jednak nie zmienia to naszego poglądu, że druga fala pogorszenia sytuacji na rynku pracy dopiero przed nami. W zakresie procesów cenowych grudzień przyniesie dalsze obniżenie inflacji i cen producentów.

Słabsze dane nie będą znane Radzie Polityki Pieniężnej przed posiedzeniem (8-9 stycznia). Naszym zdaniem obniżka stóp o 25 punktów bazowych i tak jest już przypieczętowana z uwagi na fakt, że warunki do poluzowania polityki pieniężnej wyznaczone w komunikacie RPP są nadal spełnione. Wspomniane dane mogą mieć jednak znaczący wpływ na posiedzenie lutowe, kiedy część członków RPP oraz analityków wyznaczyło przerwę w cyklu obniżek. Naszym zdaniem taka przerwa nie jest w żaden sposób uzasadniona, a publikowane w styczniu dane stwierdzenie to udowodnią. 

130109.prognozy.tabela.01

powiększ tabelę

Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Bank
Marcin Mazurek, starszy analityk BRE Banku