Strefa VIP: Wręczone po raz 49.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zbliżamy się do okrągłego jubileuszu - tak najkrócej podsumować można kolejną, 49. już uroczystość wręczenia certyfikatów Związku Banków Polskich bankowcom, których instytucje uczestniczą w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Wojciech Morawiecki

W Klubie Bankowca po raz pierwszy znaleźli się certyfikowani konsultanci ds. finansowych – siedemnastu spośród 119 bankowców zostało wyróżnionych nowym stopniem zawodowym. Ciekawostką jest to, że dyplomy te trafiły w ręce pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przemiany gospodarcze

Zbliżający się jubileusz uroczystości wręczania certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów doskonale koreluje z obchodzoną w tym roku rocznicą wolnych wyborów i transformacji polskiej gospodarki – a zarazem rodzimego sektora bankowego. Do przemian, jakie w tym okresie przeszła polska bankowość, nawiązał w przemówieniu inauguracyjnym prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. – Pozwólcie państwo, że – tytułem pewnego wprowadzenia – nawiążę do tego, gdzie się znajdujemy – i co nas najprawdopodobniej będzie czekać w najbliższych kilku kwartałach czy może nawet najbliższych latach. Po pierwsze, wydarzyło się coś, czego do końca nie spodziewaliśmy się. Spośród różnych systemów bankowych polski sektor okazał się w ostatnich latach jednym z najstabilniejszych w Europie, ale również i w świecie. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że nie jest to tylko zasługa regulatorów i władz, ale w ogromnej mierze jest to zasługa 175 tys. pracowników polskiej bankowości, w tym także państwa. (…) Kilkanaście lat temu przyjęliśmy konstytucję, która gwarantowała niezależność polskiego banku centralnego, przyjęliśmy rozwiązania, które ustanawiały Komisję Nadzoru Bankowego – później Komisję Nadzoru Finansowego, przyjęliśmy – powtórzę – konstytucję, blokującą dopuszczalny poziom długu publicznego, przyjęliśmy ustawy blokujące dopuszczalny poziom deficytu budżetowego. W bankowości podjęliśmy ogromny wysiłek budowy nowoczesnego systemu płatniczo-rozliczeniowego i systemu informacji międzybankowej – to dlatego portfel kredytowy polskiego sektora bankowego jest jednym z najlepszych w ostatnim dwudziestopięcioleciu. (…) Za państwa czasów dokonał się ogromny postęp w polskiej bankowości. Dzisiaj ponad 22,5 mln rachunków bankowych dostępnych jest na polskim rynku przez internet. Co prawda korzysta z tego na co dzień tylko 13 mln osób, ale to pokazuje ogrom wysiłku, jaki został dokonany – a także możliwości rozwoju polskiej gospodarki elektronicznej. Dzisiaj dostęp do swoich rachunków poprzez internet ma 1,9 mln polskich małych i średnich przedsiębiorstw, a korzysta z niego na co dzień ponad 1,3 mln. To jest ogromny sukces technologiczny. W obszarze systemu płatniczo-rozliczeniowego i systemu wymiany informacji na pewno nie musimy świecić światłem odbitym – powiedział.

Zagrożenia i budowanie zaufania

Sukcesy i dokonania polskiego sektora finansowego nie mogą przesłonić rzeczywistych zagrożeń, płynących dla gospodarki z kryzysu, który wciąż jeszcze stanowi smutną teraźniejszość w wielu państwach Unii Europejskiej. Prezes ZBP przypomniał w tym kontekście, jak szczególna odpowiedzialność – nie tylko za wyniki własnych placówek, ale i za stan finansów państwa oraz stan portfela poszczególnych klientów banków – spoczywa na bankowcach wszelkich szczebli.

– Kilka uwag na ten temat chciałbym państwu przekazać – nie po to, żeby zasmucać, ale właśnie po to, żeby powiedzieć, że wszyscy państwo będziecie uczestniczyć w kolejnych latach – realizując określone zadania – także w rozwiązywaniu tych problemów. Pierwszy to niedobór wewnątrzkrajowych oszczędności. To problem, który nie stanął przed nami w ostatnich dziesięciu, piętnastu czy dwudziestu latach. To jest problem sięgający swymi korzeniami ponad 200 lat wstecz. Na naszych ziemiach wielokrotnie przerywany był proces budowania potencjału materialnego – ale kilkakrotnie także przerywany był proces budowy potencjału intelektualnego. (…) Drugim problemem jest struktura oszczędności, struktura depozytów w polskim sektorze bankowym. Poza wielkim niedoborem wewnątrzkrajowych zasobów drugim poważnym problemem jest niedostosowanie terminowe. To jest zbyt duża wielkość depozytów, oszczędności krótkoterminowych. I o ile w krajach UE przeciętny poziom depozytów przekraczających rok waha się około 20 punktów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI