Strefa VIP : Talent Management

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.05.foto.95.a.150xLegenda światowego biznesu Jack Welch w jednym ze swoich wystąpień, stwierdził, że dla współczesnych przedsiębiorstw nie ma nic ważniejszego niż utrzymanie utalentowanych pracowników. Także - i jak najbardziej - dla banków.

Joanna Michalska

Skuteczny program zarządzania talentami w banku, nie tylko musi odpowiadać specyficznym potrzebom osób utalentowanych, ale nade wszystko musi być zgodny z jego strategią – dopasowany do klimatu organizacyjnego oraz specyfiki poszczególnych grup pracowniczych. Nadrzędną determinantą sukcesu programu zarządzania talentami jest to, by nie był on kolejnym, wyodrębnionym procesem, funkcjonującym z inicjatywy działów HR, lecz wynikał z filozofii działania firmy. Sukces działań wspierających rozwój talentów zależy od świadomego, prawdziwego zaangażowania wszystkich uczestników działań zarządczych w banku, a więc nie tylko działów HR i zarządów, ale również kierownictwa szczebla średniego i niższego.

Służyć temu może projekt Talent Management (TM). Warto poznać wszechstronność działań i rangę każdego z jego elementów. Dokładnego omówienia wszystkiego dokonany w dwu częściach. W tym miesiącu poruszymy ogólne zagadnienia TM, w następnym – poszczególne etapy procesu zarządzania talentami.

Muszą używać intelektu

Banki funkcjonują zgodnie z wypracowanymi schematami, procedurami. Nowe rozwiązanie, nowa idea wywoła konieczność wypracowania przez innych pracowników zmian postępowania.

Gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja, turbulencja otoczenia, intelektualizacja pracy, rola technologii, ekonomia mocno powiązana z informacją, walka o klienta oraz nowe rynki i wreszcie trwający kryzys finansowy to ważniejsze wyróżniki otoczenia, w jakich przyszło funkcjonować współczesnym organizacjom finansowym. Ponadto, dane demograficzne wskazują na proces starzenia się społeczeństw krajów rozwiniętych i nadchodzący niż demograficzny, zaś służby personalne zgłaszają trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry. Tak złożona i dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa wymusza na zarządach spojrzenie na pracowników jak na cenny nośnik umiejętności kluczowych do wypracowania przewagi konkurencyjnej banku. Wszak tylko dzięki umiejętnościom i chęci zatrudnionych, możliwe jest efektywne korzystanie z innych zasobów firmy. Wiedza pracowników, ich fachowość i zaangażowanie decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Dziś od zatrudnionych oczekuje się nie tylko, by wykonywali powierzone im zadania, ale nade wszystko, by używali swego intelektu do wprowadzania korzystnych usprawnień i innowacji. Pracownicy są źródłem sukcesu firmy – jej przewagi konkurencyjnej. W sektorze finansowym, zdominowanym przez silną konkurencję o ubożejącego klienta, sprzyjanie powstawaniu innowacyjnym, korzystnym ekonomicznie rozwiązaniom winno być priorytetem we wszelkich działaniach dotyczących zarządzania. Konieczna jest odpowiednia polityka personalna firmy, ukierunkowana na rozwój, motywacje i zadowolenie pracowników. Zatrudnionych należy traktować jak najcenniejsze aktywa przedsiębiorstwa, wyszukiwać i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI