Redaktor Naczelny MF Bank: Gwoli sprawiedliwości-maj 2009

Redaktor Naczelny MF Bank: Gwoli sprawiedliwości-maj 2009
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fala ataków na banki osłabła. Coraz szerzej przebija się świadomość, że sektor bankowy nie może i nie chce służyć za chłopca do bicia, na którego przelewa się wszelkie zaniechania politycznych decydentów, obarcza winą za skutki światowego kryzysu.

Robert Azembski
Redaktor Naczelny

Przy tym banki nie są przecież (z definicji) instytucjami charytatywnymi, ale podobnie jak np. podmioty sektora energetycznego i paliwowego mają obowiązek dbać o własny biznes. Zapomina się, że pełnią również ważną rolę w finansowaniu gospodarki i obywateli – bezpośrednio, prowadząc akcję kredytową i pośrednio, wpłacając ogromne daniny podatkowe do budżetu. Banki odprowadziły w postaci podatku od zysków w 2008 r. prawie 3,2 mld złotych!. Również one ponosiły i ponoszą ciężar finansowania systemu gwarantowania depozytów, które rząd podniósł niedawno do limitu aż 50 tysięcy euro.

Także powiększenie funduszy własnych spełniającego nałożone przez państwo zadania BGK nastąpiło głownie poprzez włączenie do niego stworzonego właśnie przez banki Funduszu Poręczeń Unijnych, wcześniej skapitalizowanego przez nie na kwotę ponad 1 mld złotych. Wszystko to się dzieje przy jednoczesnym ogromnym dofinansowaniu zagranicznych sektorów bankowych przez rządy w innych krajach UE, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie podatnicy zostali obciążeni wielomiliardowymi kwotami ich sanacji. W tym numerze „BANKU”, będącym 200-setnym wydaniem, chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na „Temat numeru”, poświęcony w całości analizie najnowszych wyników sektora bankowego – w rożnych aspektach. Ponadto, jak zwykle, dużo praktycznie użytecznych tematów dla finansistów oraz „Raport specjalny” poświęcony informatycznym systemom zarządczym, technologiom i technikom mającym rożnymi sposobami prowadzić do poprawy wyniku finansowego banku.