Rynek finansowy: Kronika- maj 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI: Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu br. o 15,5 proc. wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym spadła o 2,0 proc. wobec spadku o 14,6 proc. w lutym (po korekcie). Do użytku oddano więcej mieszkań 11 939 (o 21,9 proc. r/r więcej, a wobec lutego o 15,5 proc.). W ciągu trzech miesięcy 2009 r. oddano 41 819 mieszkań, o 18,1 proc. więcej niż w I kwartale 2008 r. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw sięgnęło 3332,65 zł (wzrosło o 4,3 proc. m/m i 5,7 proc. r/r, wobec wzrostu 5,1 proc. r/r miesiąc wcześniej). Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5325,3 tys., a więc zmniejszyło się o 0,5 proc. m/m i 0,9 proc. r/r wobec spadku o 0,2 proc. r/r w lutym.

Przedstawiciele banków ankietowani przez Pentor i Związek Banków Polskich przewidują, że inflacja na koniec 2009 r. wyniesie 4,14 proc. r/r. Bankowcy przewidują, że dolar kosztował będzie 3,26 zł, a euro 4,28 zł.

Firma PMR szacuje, ze w 2009 r. skumulowana wartość rynku IT w trzech największych krajach rynku środkowoeuropejskiego – Rosji, Ukrainie i Polsce – spadnie o 10,5 proc. do ok. 22 mld euro. W przypadku rynku polskiego w swej zeszłorocznej prognozie PMR przewidywał, że w tym roku wzrośnie o 14,7 proc. Obecnie mówi o 1,2 proc. Natomiast badania Gartner Group potwierdzają, że wśród wszystkich systemów informatycznych biznes najbardziej pożąda narzędzi analitycznych. Przez najbliższe cztery lata rynek rozwiązań Business Intelligence będzie rósł co roku o ok. 7 proc. W tym czasie popyt będą generować głównie narzędzia analityczne nowej generacji, wdrażane w kilka tygodni, pracujące bez „kostek” OLAP.

Grupa G20 opracowała globalny pakiet stymulujący na kwotę 5 bln dolarów. Do końca 2010 r. pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na walkę z bezrobociem, ożywienie gospodarki i ochronę osób obciążonych kredytami hipotecznymi. Bank Światowy dostanie pół biliona, dalsze ćwierć zasili fundusz gwarantowanych kredytów państwowych. Uratuje to wiele budżetów, zwłaszcza uboższych państw. Kolejne ćwierć biliona ma zagwarantować kredyty handlowe, bez których światowa gospodarka zastygłaby w bezruchu. Pomoc otrzymają także najuboższe państwa. Mają być dla nich przeznaczone m.in. zyski ze światowego handlu złotem, co przyniesie około 50 mld dolarów. Kolejne 15 mld z pakietu zostanie przekazana dla rynków wschodzących.

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2009 r. wyniesie 0,5 proc. wobec 4,8 proc. w roku poprzednim. W 2010 r. dynamika PKB wzrośnie do 2,8 proc. – prognozują ekonomiści Banku Światowego. Natomiast MFW przewiduje spadek PKB w Polsce do poziomu – 0,7 proc. w 2009 r.

Polska spłaciła ostatnią ratę, 886 mln dolarów, swego długu zaciągniętego jeszcze w latach 70. wobec tzw. Klubu Paryskiego – poinformował resort finansów. Jak wynika z opublikowanych wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, państwowy dług publiczny w 2008 r. osiągnął 598,402 mld zł, czyli 47,1 proc. PKB. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 49,537 mld zł, czyli 3,9 proc. PKB.

Tylko w IV ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI