Strefa VIP: Stopnie zawodowe świadectwem wysokich kwalifikacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W Klubie Bankowca w Warszawie po raz trzydziesty szósty odbyła się uroczystość wręczenia certyfi katów Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifi kacyjnych w Bankowości Polskiej.

Przybyli na uroczystość pracownicy banków odebrali certyfikaty z rąk dyrektora generalnego ZBP Andrzeja Wolskiego, w obecności przewodniczącego komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych Włodzimierza Grudzińskiego – wiceprezesa ZBP. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele kierownictw banków, reprezentujących departamenty szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi oraz prasy.

Podczas wręczania certyfikatów prezes Włodzimierz Grudziński zaznaczył, że wysoki poziom wiedzy pracowników sektora bankowego oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych doświadczeń nabierają dziś szczególnego znaczenia. Dobrze wykształcona kadra zawsze jest świadectwem profesjonalizmu instytucji finansowych i gwarantem ich prawidłowego funkcjonowania. – Cieszy zatem fakt, że w dzisiejszym dniu możemy wyrazić nasze słowa uznania dla tych pracowników sektora bankowego, którzy sprostali wymaganiom Systemu Standardów w polskiej bankowości – dodał prezes Grudziński.

24 lutego br. stopnie zawodowe uzyskało 420 pracowników sektora bankowego. Wśród nich tytuł dyplomowanego pracownika bankowego otrzymało 362 pracowników banków, a samodzielnego pracownika bankowego 57 osób. Podczas uroczystości jedna osoba została utytułowana stopniem specjalisty bankowego z zakresu analizy kredytowej i fundamentalnej.

Dorota Dziewulska

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI