Rynek finansowy: Kronika – luty 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 • Z raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA wynika, że łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła w lutym 8,6 miliarda złotych. Do 1,3 miliona wzrosła liczba osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni. Nieterminowe regulowanie należności dotyczy niskich kwot, które nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 • Stworzenie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, składającego się z Rady Oceny Ryzyka oraz organów nadzorujących banki, ubezpieczycieli i giełdy w UE, zaproponowała w odpowiedzi na kryzys finansowy grupa ekspertów pod przewodnictwem byłego szefa MFW Jacquesa de Larosiere’a. Raport przygotowany przez ośmiu niezależnych ekspertów, w tym prof. Leszka Balcerowicza, będzie podstawą propozycji Komisji Europejskiej na szczyt przywódców państw członkowskich 19-20 marca w Brukseli.

 • Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 p.b. Od 26 lutego stopa referencyjna wynosi 4 proc., natomiast stopa redyskonta weksli 4,25 proc., stopa lombardowa 5,50 proc., a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków 2,50 proc. Zmiana przez RPP stopy referencyjnej o 1,75 punktów procentowych pociągnęła za sobą obniżenie WIBOR-u 3-miesięcznego o 2,1 p.p., a to spowodowało podwyższenie zdolności kredytowej Polaków średnio o 18-19 proc. 
 • W ocenie Narodowego Banku Polskiego sytuacja makroekonomiczna Polski nie uzasadnia takiej skali osłabienia kursu złotego. NBP może podjąć działania w celu uniknięcia niekorzystnego oddziaływania wahań kursowych na gospodarkę. Intensyfikacja wymiany informacji i koordynacja działań pomiędzy bankami centralnymi Europy Środkowo-Wschodniej może sprzyjać ich skuteczności.
 • Dług sektora finansów publicznych w relacji do PKB zbliża się do granicy 50 proc. Dług Skarbu Państwa na koniec 2008 r. wyniósł 570 mld zł. W ciągu roku wzrósł o 70 mld zł. Zadłużenie zagraniczne liczone w euro spadło – na koniec grudnia 2007 r. wynosiło 52,87 mld euro, a na koniec grudnia 2008 r. 47,07 mld euro. Przy założeniu, że dług sektora samorządowego i dług sektora ubezpieczeń społecznych nie zmienił się i wynosi tyle, co pod koniec trzeciego kwartału, deficyt sektora finansów publicznych wyniósł ok. 595 mld zł.
 • Na koniec 2008 r. licencję na prowadzenie działalności bankowej w Polsce posiadało łącznie 649 banków komercyjnych i spółdzielczych, których suma bilansowa zwiększyła się w porównaniu do 2007 r. niemal o 31,4 proc. i wyniosła prawie 1 041,8 mld zł. Zmniejszeniu o 13,4 proc. r. do r. uległy należności od sektora finansowego, zaś należności od sektora niefinansowego oraz od instytucji rządowych i samorządowych zwiększyły ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI