Dokąd zmierzamy, dokąd dojdziemy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Janem Wojtczakiem, przewodniczącym Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, rozmawia Grzegorz Krekora

Sekcja spółdzielcza ZBP przygotowała strategię rozwoju i poprawy konkurencyjności sektora banków spółdzielczych w latach 2005-2010. Jaki wpływ może mieć nowa strategia na funkcjonowanie BS-ów?

Naszym celem jest kapitałowe wzmocnienie udziału bankowości spółdzielczej w systemie, a zarazem zwiększenie jej roli w aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Chcemy dostrzec szczególne zadania BS-ów, przyjmując na siebie określone obowiązki. Gotowi jesteśmy zawrzeć strategiczne porozumienie w ramach Narodowego Programu Rozwoju, które wyznaczy priorytety naszego sektora po integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Porozumienie to powinno określić szczególne podejście państwa do spółdzielczych instytucji finansowych.

Potrzebny jest program, który zapobiegnie obniżaniu dostępności usług bankowych dla małych środowisk lokalnych. Trzeba wspierać procesy wyrównywania szans rozwojowych, sięgnąć do funduszy unijnych, które temu służą. Istnieje dobra sposobność do wdrożenia tego postulatu w ramach debaty nad Narodowym Planem Rozwoju w latach 2007-2013. Przygotowany przez nas dokument nt. Kierunki działania i zasady współpracy w sektorze bankowości spółdzielczej na lata 2005-2010 może stanowić punkt wyjścia i podstawę debaty środowiska spółdzielców z ośrodkami decyzyjnymi, rządem, Parlamentem i Narodowym Bankiem Polskim. Chcemy zbudować szeroką koalicję na rzecz wzmocnienia kapitałowego i organizacyjnego banków spółdzielczych w Polsce.

Kto miałby tworzyć tą koalicję?

Uważamy, że muszą ją budować wszystkie trzy zrzeszenia. Jeżeli rady nadzorcze zrzeszeń nie powiedzą, że to jest ich program, to żadna koalicja i żadne działanie się nie uda. Spółdzielcy winni poddać ocenie swój program w konfrontacji z tym, co jest zapisane w Narodowym Planie Rozwoju, zwłaszcza pod kątem tego, czego w nim nie ma, a co my postulujemy. KZBS zapowiedział zorganizowanie we wrześniu br. Kongresu Polskich Banków Spółdzielczych. Podejmiemy starania, żeby Kongres wystąpił do wszystkich sił politycznych o akceptację naszych wniosków. Trzeba nadać nowej strategii impuls realizacyjny.

Co wymaga konsensusu z rządem i Nadzorem Bankowym?

Wyniki spółdzielczego sektora bankowego w ostatnich latach pokazują, że jesteśmy w stanie sprostać konkurencji krajowej i zagranicznej. Zwiększamy swój udział w aktywach systemu, uzyskując przy tym dobre ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI