Kronika wydarzeń – luty 2005

Kronika wydarzeń – luty 2005
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Boom kredytów? Z badań ankietowych NBP wynika, że w I kwartale br. utrzyma się wysoki popyt na kredyty w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz na kredyty konsumpcyjne. W 2004 r. wynik netto sektora bankowego, według wstępnych ocen GINB, wzrósł do 7,29 mld zł z 2,34 mld zł w 2003 r. Zysk netto banków komercyjnych […]

Boom kredytów?

Z badań ankietowych NBP wynika, że w I kwartale br. utrzyma się wysoki popyt na kredyty w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz na kredyty konsumpcyjne.

W 2004 r. wynik netto sektora bankowego, według wstępnych ocen GINB, wzrósł do 7,29 mld zł z 2,34 mld zł w 2003 r. Zysk netto banków komercyjnych wyniósł 6,816 mld zł, natomiast spółdzielczych 476 mln zł.

Preferencje ARIMR

W 2005 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie stosować dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielonych w latach 1994-2004, dopłaty do nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych oraz do kredytów „klęskowych”. Wprowadzono niższą – jednoprocentową wysokość minimalnego oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę. W Ikwartale br. limit akcji kredytowej wyniesie 254 mln zł, zaś dopłat – 13 mln zł. Limity przyznano trzem zrzeszeniom BS-ów oraz 13 bankom współpracującym z Agencją.

W 2004 r. ośrodki doradztwa rolniczego wydały 23 409 opinii o biznesplanach inwestycyjnych. Wartość inwestycji wyniosła blisko 4,06 mld zł, a kwota wnioskowanych kredytów 2,83 mld zł. Banki współpracujące z Agencją udzieliły 20 333 preferencyjne kredyty inwestycyjne na łączną kwotę 1,9 mld zł. Wzrosło zainteresowanie kredytami na zakup gruntów rolnych, od maja do grudnia 2004 r. przy udziale pożyczek z dopłatami zakupiono 72 880 ha.

EURO dla wsi

Konferencję, Fundusze unijne szansą rozwoju dla obszarów wiejskich” z udziałem ekspertów, w tym z ministerstwa rolnictwa Hiszpanii, zorganizowała Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji. Prezes PARP Mirosław Marek poinformował, że w pierwszej turze konkursów na dotacje unijne dla małych i średnich firm wpłynęło 6,5 tys. projektów, ale jedynie 800 ma szanse na dofinansowanie. Jakość wniosków jest niezadowalająca, istnieje więc szerokie pole do działania lokalnych punktów doradztwa unijnego. Zdaniem PARP, pierwsza selekcja wniosków mogłaby odbywać się w bankach spółdzielczych!

Certyfikaty BIK

Baza danych Biura Informacji Kredytowej obejmuje 12 mln osób posiadających 19 mln rachunków kredytowych. 95 proc. kredytobiorców jest uznawana przez banki za dobrych, regularnie wywiązujących się ze spłat. Zmniejsza się odsetek klientów, którzy spłacają swoje należności z opóźnieniem. Banki oceniają, że nieregularności spłat są coraz rzadsze, a jakość portfela nowych kredytów poprawia się systematycznie iwbliskiej przyszłości będzie porównywalna ze standardami krajów wysoko rozwiniętych. Specjalistyczne biura, zajmujące się wymianą informacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI