Strata netto BNP Paribas BP w IV kw. ’23 wyższa od oczekiwań rynku

Strata netto BNP Paribas BP w IV kw. ’23 wyższa od oczekiwań rynku
Fot. stock.adobe.com / OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2023 roku wyniosła 380,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 252,7 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Strata nettto banku była 11 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 341,8 mln zł. Wyniki Grupy w skali roku zostały obciążone istotnym wpływem ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF (1 978 mln zł w całym 2023 r.). Pomimo tego w całym 2023 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 1 013 mln zł (+129,3% r/r).

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do straty netto za IV kwartał, wahały się od 239 mln zł do 448 mln zł.

Bank już w grudniu zapowiedział, że w IV kwartale będzie miał stratę, a wpływ na nią miało zawiązanie rezerwy na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF.

W całym 2023 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 1,01 mld zł czyli o 129,3 proc. więcej niż w 2022 r.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.421,4 mln zł i okazał się 2 proc. powyżej oczekiwani analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.397,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.378 – 1.426 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 17 proc. i 4 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 291,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 292,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 277 mln zł do 301 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 11 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2023 roku 74,3 mln zł. Rynek oczekiwał o 2 proc. wyższych odpisów na poziomie 75,9 mln zł. Odpisy wzrosły 33 proc. rdr i 554 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2023 roku 823,8 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem (813,7 mln zł).

Duże rezerwy na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF

Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom zysku netto grupy w 2023 r. był wpływ ryzyka prawnego związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów walutowych – w 2023 r. obciążył on wyniki kwotą 1,98 mld zł, czyli o 167,3 proc. wyższą w ujęciu rdr.

W samym IV kwartale rezerwa ta wyniosła 1,02 mld zł.

Istotny wzrost wpływu ryzyka prawnego w ostatnim kwartale 2023 r. związany był głównie z aktualizacją szacunków prognozowanej liczby pozwów i ugód zawieranych z klientami.

Pod koniec 2023 roku bank był pozwanym w 5.701 (3.056 nowych spraw w 2023 r.) toczących się postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych w CHF. W IV kwartale bank otrzymał 873 nowe pozwy (872 w III kw. 2023).

Do końca ubiegłego roku w 1.174 prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadło 264 orzeczeń na korzyść banku, w tym 190 w związku z zawarciem ugody sądowej, a w 910 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu.

Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody w sprawie kredytów CHF 12.807 klientom i 4.237 zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 3.567 ugód.

Wartość bilansowa brutto kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 815,7 mln zł w porównaniu do 2,66 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: PAP BIZNES